Predavači

Docent
Doc. dr Marija Orlandić

Rođena je na Cetinju, a osnovnu školu „Blažo Jokov Orlandić“ i gimnaziju „Niko Rolović“ završila je u Baru sa odličnim uspjehom. Nakon srednje škole, upisala je Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore u Podgorici. U toku studiranja je nagrađivana kao uspješna studentkinja. Diplomirala je u novembru 2007. godine na smjeru „Preduzetništvo i preduzetničke finansije“ i sa ocjenom 10 odbranila Diplomski rad pod nazivom: „Pomorstvo u Crnoj Gori i njegov značaj za ekonomski razvoj“, mentor rada bio je prof. dr Veselin Vukotić.

Završila je postdiplomske studije “Preduzetnička ekonomija” na Univerzitetu Donja Gorica i u oktobru 2011. godine odbranila magistarski rad "Održivost prirodnih resurska kao uslov ekonomskog rasta i razvoja- primjer Crne Gore".

Studijske 2012/2013. godine upisala je doktorske studije "Međunarodna ekonomija" na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, Univerziteta Donja Gorica. Doktorsku disertaciju: "Resursi i razvoj", mentor: prof. dr Veselin Vukotić odbranila je u decembru 2018. godine.

Tokom izrade doktorske disertacije boravila je kao stipendista Univerziteta u Torinu zimski semestar studijske 2015/16. godine na Fakultetu za ekonomiju i statistiku „Congenti de Martiis", dok je kao stipendista Vlade NR Kine studijsku 2017/18. godine provela na Southwestern University Finance and Economics (SWUFE) u Čengduu, Kina gdje je i završila svoje doktorsko istraživanje.

Od januara 2008. godine zaposlena je na Institutu za strateške studije i prognoze kao istraživač, odnosno  analitičarka. Od oktobra 2008. godine zaposlena je kao asistentkinja na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, a na istom fakultetu od 2021. godine je zaposlena kao docentkinja za grupu predmeta iz oblasti resursa, održivog razvoja i kineske ekonomije.

Od 2017. godine imenovana je za članicu radne grupe Nacionalnog savjeta za održivo upravljanje resursima i bila je članica ove grupe do 2020.godine.

Od marta 2019. godine članica je Savjetodavnog odbora Evropskog društvenog istraživanja u Crnoj Gori (ESS).

Od septembra 2019. godine rukovodilac je studijskog programa Kineske studije na Fakultetu za kulturu i turizam.

Članica je Društva ekonomista i menadžera Crne Gore i Centra za klimatske promjene, prirodne resurse i energiju.

Učestvovala je na različitim konferencijama, seminarima i školama:

 • Jun 2021, China-Central and Eastern Europe International Forum for Young Innovators (China-CEEC forum), Ningbo, (online);
 • Jun 2021, ASU – The REMOTE: The Connected Faculty Summit, USA (online);
 • Maj – Jun 2021. ANSO-BIDI School, College of B&R (Research Institute), UCAS, Institute of Innovation and Development of Science and Technological, (online)
 • April 2021, “Chronicle of Higher Education’s Higher Ed’s Reset Leadership Summit”, USA (online);
 • Oktobar 2020 – Februar 2021, the Belt and Road Training Course on Leadership and Sustainable Development, ANSO (online);
 • Mart 2020, eViva, Informal Learning Patterns, Essen, Germany
 • Decembar 2019, 2019 Chinese International Language Education Conference, Organistor: Confucius Institute Headquarters World Chinese Language Teaching Association Hunan Provincial Department of Education Changsha Municipal People's Government, Changsha, China;
 • Oktobar 2019, 2019 China – CEECs Educators Leadership Program, China Education Association for International Exchange (CEAIE), Bejing, China (http://en.ceaie.edu.cn/article/detail?columnid=15&id=279)
 • Jun 2019, eVIVA, Design Thinking methodology and how this can be used to bring about service-related competences, Lisbon, Portugal
 • Maj 2019, ERASMUS+ MOBILITY PROGRAMME, D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
 • Maj 2019, 6th China-CEEC Higher Education Institutions Consortium meeting (CCHEIC), West University of Timisoara, Romania
 • Januar 2019, Tradicionalne Božićne rasprave o ekonomiji, “Javni dug i razvoj”, UDG, Podgorica, Crna Gora;
 • Jun 2018, Sino-Australian Economic and Trade Corporation Conference, RIEM -SWUFE, Čengdu, Kina;
 • Maj 2018, Income Distribution and Development Policy Research Project, RIEM- SWUFE, Čengdu, Kina;
 • Decembar 2017, Međunarodna konferencija doktoranata i profesora, Xihua Univerzitet, Čengdu, Kina;
 • Maj 2017, Konferencija Instituta društvenih nauka,”Globalizacija i izolacionizam”, Beograd, Srbija;
 • Januar 2017, Tradicionalne Božićne rasprave o ekonomiji, UDG, Podgorica, Crna Gora;
 • Maj 2016, Konferencija Instituta društvenih nauka,”Seobe i razvoj”, Beograd, Srbija;
 • Septembar – Decembar 2015, Seminari o ekonomiji (svakog četvrtka), Univerzitet u Torinu, Italija:

Važniji radovi:

dr Marija Orlandić
Predmeti
Kontakt podaci