Predmeti

FIST3OR
Računovodstvo I

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Ne
Fond časova: 4P+4V
Modul: Opšti smjer

Angažovani predavači: