Predmeti

FIST4BP
Baze podataka

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Smjer: Menažment informacionih sistema
[color=orange]Ideja izučavanja predmeta:[/color] Da student da je baza podataka osnov za razvoj informacionih sistema, koji omogućava centralizovano i kontrolisano korišćenje uskladištenih podataka
[color=orange]Ciljevi izučavanja predmeta[/color]: Cilj predmeta je upoznavanje sa tehnologijama baza podataka. Znanja kaja će steći su od koristi za buduće administratore, programere, modelere podataka, sistemske ili mrežne administratori, tehničke menadžere, ljude iz marketinga, planere…

Angažovani predavači: