Predmeti

FIST4CS
Case study (projekat za korisnika)

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Modul: Menažment informacionih sistema
[color=orange]Ideja:[/color] Individualni projekat studenta.

Angažovani predavači: