Predmeti

FIST3UIT
Upravljanje informacionim tehnologijama

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+2V
Modul: Opšti smjer
Upravljanje Informacionim Tehnologijama obuhvata pitanja planiranja,
realizacije nabavke, instalacije, implementacije, ekploatacije, odrzavanja
i unapredjivanja, kao i analize efikasnosti i efektivnosti
(“benchmarking”) instalisanih (“in-sourced”), odnosno ugovorenih
(“out-sourced”, “cloud”) informacionih sistema. Posebno se razmatraju
razliciti organizacioni modeli IS u zavisnosti od zatecene i planirane
razvijenosti IT, velicine, znacaja, pozicije i menadzmenta odeljenja za
informatiku i upravljanje znanjem u organizaciji. Studenti koriste
iskustva stecena u predmetima: Upravljanje projektima, Poslovni
informacioni sitemi, Matematika i Analiza i dizajn Informacionih sistema.
Studenti vrse evaluaciju IT projekata kroz investicione, cost/benefit i
visekriterijumske modele.

Angažovani predavači: