Predmeti

FIST4KM
Kompjuterske mreže

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Smjer: Zaštita podataka i sigurnost informacionih sistema
[color=orange]Ideja izučavanja predmeta:[/color] Shvatiti moć mrežne strukture
[color=orange]Ciljevi izučavanja predmeta:[/color] Računarske mreže kao osnova za Internet i Intranet. Hardverski zahtevi. Mobilne mreže i multimedijsko umrežavanje. Sigurnost podataka i mreža. Administracija i upravljanje mrežama.

Angažovani predavači: