heading

Novosti
O fakultetu
Predavači
Predmeti

Fakultet za informacione sisteme i tehnologije

O fakultetu

Fakultet za
informacione sisteme i tehnologije

Fakultet za informacione sisteme i tehnologije je osnovan u okviru ideje osnivanja privatnog univerziteta UDG. Ideja na kojoj počiva FIST je kako da se osnovni principi izgradnje informacionih sistema primijene u ekonomiji i biznisu.

Fakultet za informacione sisteme i tehnologije je osnovan u okviru ideje osnivanja privatnog univerziteta UDG. Ideja na kojoj počiva FIST je kako da se osnovni principi izgradnje informacionih sistema primijene u ekonomiji i biznisu. Kako razvijati informacione tehnologije? Kako omogućiti da studenti UDG-a, nezavisno koji studij studiraju, ovladaju neophodnim informatičkim znanjima?

Novosti

sa fakulteta
Master studije (dvogodišnje)
Osnovne studije
Master studije (dvogodišnje)
Master studije (dvogodišnje)
Osnovne studije
Osnovne studije
25
Mar

Predmeti

Opšti smjer - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FIST1MIKRO1
Mikroekonomija I
FIST1MIKRO1 8
4P+2V
Da
4P+2V
FIST1EIR
Ekonomija i razvoj
FIST1EIR 8
2P+2V
Da
2P+2V
FIST1BM
Biznis matematika
FIST1BM 8
4P+4V
Da
4P+4V
FIST1INFP
Informatika i programiranje
FIST1INFP 6
2P+3V
Da
2P+3V
Opšti smjer - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FIST1MAKRO1
Makroekonomija I
FIST1MAKRO1 8
4P + 2V
Da
4P + 2V
FIST1KMO
Kvantitativni metodi odlučivanja
FIST1KMO 8
4P + 4V
Da
4P + 4V
FIST1INF2
Informatika II
FIST1INF2 4
2P + 2V
Da
2P + 2V
FIST1PR
Preduzetništvo i inovacije
FIST1PR 4
2P + 2V
Ne
2P + 2V
FIST1WS
Wall Street
FIST1WS 4
2P + 0V
Ne
2P + 0V
FIST2IST
Poslovni informacioni sistemi i tehnologije
FIST2IST 6
3P+3V
Da
3P+3V
FIST1SJ
Strani jezik
FIST1SJ 4
2P+2V
Ne
2P+2V
FIST1PPFZ
Praktična psihofilozofija
FIST1PPFZ 4
2P+0V
Ne
2P+0V
Opšti smjer - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FIST2BP
Baze podataka
FIST2BP 8
4+4
Da
4+4
FIST1JAVA
JAVA
FIST1JAVA 8
2+2
Da
2+2
FIST2MATEMAT
Matematika
FIST2MATEMAT 8
4+4
Ne
4+4
FIST2IEU
Institucije Evropske unije
FIST2IEU 2
2+2
Ne
2+2
FIST2UM
Umjetnost
FIST2UM 2
2+0
Ne
2+0
FIST2SJ1
Strani jezik
FIST2SJ1 4
2+2
Ne
2+2
FIST2GIS
Geografski informacioni sistemi
FIST2GIS 6
2+2
Da
2+2
Opšti smjer - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FIST2MM
Međunarodni marketing
FIST2MM 8
4P+2V
Da
4P+2V
FIST2UP
Upravljanje projektima
FIST2UP 6
2P+2V
Da
2P+2V
FIST2ADIS
Analiza i dizajn informacionih sistema
FIST2ADIS 8
4P+4V
Da
4P+4V
FIST2SJ
Strani jezik
FIST2SJ 4
2P+2V
Ne
2P+2V
FIST2SE4
Statistika i ekonometrija
FIST2SE4 4
2P+1V
Ne
2P+1V
FIST2PRALG
Programiranje i algoritmi
FIST2PRALG 4
2P+1V
Ne
2P+1V
FIST2GB
Geopolitika i biznis
FIST2GB 4
2P+0V
Ne
2P+0V
Opšti smjer - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FIST3UIT
Upravljanje informacionim tehnologijama
FIST3UIT 8
2P+2V
Da
2P+2V
FIST3WD
Web dizajn
FIST3WD 8
4P+2V
Da
4P+2V
FIST3ST
Savremene tehnologije
FIST3ST 6
2P+2V
Da
2P+2V
FIST3JFR
Javne finansije i razvoj
FIST3JFR 4
2P+1V
Ne
2P+1V
FIST3OR
Računovodstvo I
FIST3OR 8
4P+4V
Ne
4P+4V
FIST3EIIR
Ekonomske ideje: istorija i razvoj
FIST3EIIR 6
2P+1V
Ne
2P+1V
FIST3SJ1
Strani jezik
FIST3SJ1 4
2P+2V
Ne
2P+2V
FIST3PM
Preduzetnički menadžment
FIST3PM 4
1P+1V
Ne
1P+1V
FIST3SPA
Strukture podataka i algoritmi
FIST3SPA 8
4P+2V
Ne
4P+2V
Opšti smjer - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FIST3DM
Informacioni sistemi za podršku odlučivanju
FIST3DM 8
4P + 2V
Da
4P + 2V
FIST3KM
Kompjuterske mreže
FIST3KM 4
2P + 0V
Da
2P + 0V
FIST3PZK
Projekat za korisnika
FIST3PZK 10
2P + 4V
Da
2P + 4V
FIST3DIPL
Diplomski rad
FIST3DIPL 8
0P + 8V
Da
0P + 8V
FIST3SJ
Strani jezik
FIST3SJ 4
2P+2V
Ne
2P+2V
Digitalna transformacija - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FIST1MIKRO1
Mikroekonomija I
FIST1MIKRO1 8
4P+2V
Da
4P+2V
FIST1EIR
Ekonomija i razvoj
FIST1EIR 8
2P+2V
Da
2P+2V
FIST1BM
Biznis matematika
FIST1BM 8
4P+4V
Da
4P+4V
FIST1INFP
Informatika i programiranje
FIST1INFP 6
2P+3V
Da
2P+3V
Digitalna transformacija - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FIST1MAKRO1
Makroekonomija I
FIST1MAKRO1 8
4P + 2V
Da
4P + 2V
FIST1KMO
Kvantitativni metodi odlučivanja
FIST1KMO 8
4P + 4V
Da
4P + 4V
FIST1INF2
Informatika II
FIST1INF2 4
2P + 2V
Da
2P + 2V
FIST1PR
Preduzetništvo i inovacije
FIST1PR 4
2P + 2V
Ne
2P + 2V
FIST1WS
Wall Street
FIST1WS 4
2P + 0V
Ne
2P + 0V
FIST2IST
Poslovni informacioni sistemi i tehnologije
FIST2IST 6
3P+3V
Da
3P+3V
FIST1SJ
Strani jezik
FIST1SJ 4
2P+2V
Ne
2P+2V
FIST1PPFZ
Praktična psihofilozofija
FIST1PPFZ 4
2P+0V
Ne
2P+0V
Digitalna transformacija - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FIST2BP
Baze podataka
FIST2BP 8
4+4
Da
4+4
FIST1JAVA
JAVA
FIST1JAVA 8
2+2
Da
2+2
FIST2MATEMAT
Matematika
FIST2MATEMAT 8
4+4
Ne
4+4
FIST2IEU
Institucije Evropske unije
FIST2IEU 4
2+2
Ne
2+2
FIST2UM
Umjetnost
FIST2UM 4
2+0
Ne
2+0
FIST2SJ1
Strani jezik
FIST2SJ1 4
2+2
Ne
2+2
FIST2GIS
Geografski informacioni sistemi
FIST2GIS 6
2+2
Da
2+2
FIST2KK
Korporativno komuniciranje
FIST2KK 4
2+2
Ne
2+2
Digitalna transformacija - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FIST2MM
Međunarodni marketing
FIST2MM 8
4P+2V
Da
4P+2V
FIST2UP
Upravljanje projektima
FIST2UP 6
2P+2V
Da
2P+2V
FIST2ADIS
Analiza i dizajn informacionih sistema
FIST2ADIS 8
4P+4V
Da
4P+4V
FIST2SJ
Strani jezik
FIST2SJ 4
2P+2V
Ne
2P+2V
FIST2SE4
Statistika i ekonometrija
FIST2SE4 4
2P+1V
Ne
2P+1V
FIST2PSE
Ekonomska psihologija
FIST2PSE 4
2P+0V
Ne
2P+0V
FIST2EIR2
Ekonomija i razvoj II
FIST2EIR2 4
2P+1V
Ne
2P+1V
FIST2PRALG
Programiranje i algoritmi
FIST2PRALG 4
2P+1V
Ne
2P+1V
Digitalna transformacija - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FIST3UIT
Upravljanje informacionim tehnologijama
FIST3UIT 8
2P+2V
Da
2P+2V
FIST3WD
Web dizajn
FIST3WD 8
4P+2V
Da
4P+2V
FIST3ST
Savremene tehnologije
FIST3ST 6
2P+2V
Da
2P+2V
FIST3JFR
Javne finansije i razvoj
FIST3JFR 4
2P+1V
Ne
2P+1V
FIST3OR
Računovodstvo I
FIST3OR 8
4P+4V
Ne
4P+4V
FIST3EIIR
Ekonomske ideje: istorija i razvoj
FIST3EIIR 6
2P+1V
Ne
2P+1V
FIST3SJ1
Strani jezik
FIST3SJ1 4
2P+2V
Ne
2P+2V
FIST3PM
Preduzetnički menadžment
FIST3PM 4
1P+1V
Ne
1P+1V
FIST3SPA
Strukture podataka i algoritmi
FIST3SPA 8
4P+2V
Ne
4P+2V
Digitalna transformacija - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FIST3DM
Informacioni sistemi za podršku odlučivanju
FIST3DM 8
4P + 2V
Da
4P + 2V
FIST3KM
Kompjuterske mreže
FIST3KM 4
2P + 0V
Da
2P + 0V
FIST3PZK
Projekat za korisnika
FIST3PZK 10
2P + 4V
Da
2P + 4V
FIST3DIPL
Diplomski rad
FIST3DIPL 8
0P + 8V
Da
0P + 8V
FIST3SJ
Strani jezik
FIST3SJ 4
2P+2V
Ne
2P+2V
Softversko inženjerstvo - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FIST1MIKRO1
Mikroekonomija I
FIST1MIKRO1 8
4P+2V
Da
4P+2V
FIST1EIR
Ekonomija i razvoj
FIST1EIR 8
2P+2V
Da
2P+2V
FIST1BM
Biznis matematika
FIST1BM 8
4P+4V
Da
4P+4V
FIST1INFP
Informatika i programiranje
FIST1INFP 6
2P+3V
Da
2P+3V
Softversko inženjerstvo - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FIST1MAKRO1
Makroekonomija I
FIST1MAKRO1 8
4P + 2V
Da
4P + 2V
FIST1KMO
Kvantitativni metodi odlučivanja
FIST1KMO 8
4P + 4V
Da
4P + 4V
FIST1INF2
Informatika II
FIST1INF2 4
2P + 2V
Da
2P + 2V
FIST1PR
Preduzetništvo i inovacije
FIST1PR 4
2P + 2V
Ne
2P + 2V
FIST1WS
Wall Street
FIST1WS 4
2P + 0V
Ne
2P + 0V
FIST2IST
Poslovni informacioni sistemi i tehnologije
FIST2IST 6
3P+3V
Da
3P+3V
FIST1SJ
Strani jezik
FIST1SJ 4
2P+2V
Ne
2P+2V
FIST1PPFZ
Praktična psihofilozofija
FIST1PPFZ 4
2P+0V
Ne
2P+0V
Softversko inženjerstvo - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FIST2BP
Baze podataka
FIST2BP 8
4+4
Da
4+4
FIST1JAVA
JAVA
FIST1JAVA 8
2+2
Da
2+2
FIST2SJ1
Strani jezik
FIST2SJ1 4
2+2
Ne
2+2
FIST2GIS
Geografski informacioni sistemi
FIST2GIS 6
2+2
Da
2+2
FIST2IM1
Inženjerska matematika I
FIST2IM1 8
4+4
Ne
4+4
FIST2NIM
Naučno - istraživački modul
FIST2NIM 4
2+2
Ne
2+2
FIST2ARS
Arhitektura računarskih sistema
FIST2ARS 4
2+2
Ne
2+2
Softversko inženjerstvo - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FIST2MM
Međunarodni marketing
FIST2MM 8
4P+2V
Da
4P+2V
FIST2UP
Upravljanje projektima
FIST2UP 6
2P+2V
Da
2P+2V
FIST2ADIS
Analiza i dizajn informacionih sistema
FIST2ADIS 8
4P+4V
Da
4P+4V
FIST2SJ
Strani jezik
FIST2SJ 4
2P+2V
Ne
2P+2V
FIST2SE4
Statistika i ekonometrija
FIST2SE4 4
2P+1V
Ne
2P+1V
FIST2PRALG
Programiranje i algoritmi
FIST2PRALG 4
2P+1V
Ne
2P+1V
FIST2MMS
Matematičko modelovanje i simulacije
FIST2MMS 4
2P+2V
Ne
2P+2V
FIST2OS
Operativni sistemi
FIST2OS 0
2P+2V
Ne
2P+2V
Softversko inženjerstvo - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FIST3UIT
Upravljanje informacionim tehnologijama
FIST3UIT 8
2P+2V
Da
2P+2V
FIST3WD
Web dizajn
FIST3WD 8
4P+2V
Da
4P+2V
FIST3ST
Savremene tehnologije
FIST3ST 6
2P+2V
Da
2P+2V
FIST3SJ1
Strani jezik
FIST3SJ1 4
2P+2V
Ne
2P+2V
FIST3SPA
Strukture podataka i algoritmi
FIST3SPA 4
4P+2V
Ne
4P+2V
FIST3IM2
Inženjerska matematika II
FIST3IM2 4
2P+2V
Ne
2P+2V
FIST3PMA
Programiranje za mobilne aplikacije
FIST3PMA 4
2P+2V
Ne
2P+2V
Softversko inženjerstvo - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FIST3DM
Informacioni sistemi za podršku odlučivanju
FIST3DM 8
4P + 2V
Da
4P + 2V
FIST3KM
Kompjuterske mreže
FIST3KM 4
2P + 0V
Da
2P + 0V
FIST3PZK
Projekat za korisnika
FIST3PZK 10
2P + 4V
Da
2P + 4V
FIST3DIPL
Diplomski rad
FIST3DIPL 8
0P + 8V
Da
0P + 8V
FIST3SJ
Strani jezik
FIST3SJ 4
2P+2V
Ne
2P+2V