heading

Novosti
O fakultetu
Predavači
Predmeti

Fakultet za informacione sisteme i tehnologije

O fakultetu

Fakultet za
informacione sisteme i tehnologije

Fakultet za informacione sisteme i tehnologije je osnovan u okviru ideje osnivanja privatnog univerziteta UDG. Ideja na kojoj počiva FIST je kako da se osnovni principi izgradnje informacionih sistema primijene u ekonomiji i biznisu.

Fakultet za informacione sisteme i tehnologije je osnovan u okviru ideje osnivanja privatnog univerziteta UDG. Ideja na kojoj počiva FIST je kako da se osnovni principi izgradnje informacionih sistema primijene u ekonomiji i biznisu. Kako razvijati informacione tehnologije? Kako omogućiti da studenti UDG-a, nezavisno koji studij studiraju, ovladaju neophodnim informatičkim znanjima?

Predmeti

Opšti smjer - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FIST1MIKRO1
Mikroekonomija I
FIST1MIKRO1 8
4P+2V
Da
4P+2V
FIST1EIR
Ekonomija i razvoj
FIST1EIR 8
2P+2V
Da
2P+2V
FIST1BM
Biznis matematika
FIST1BM 8
4P+4V
Da
4P+4V
FIST1INFP
Informatika i programiranje
FIST1INFP 6
2P+3V
Da
2P+3V
Opšti smjer - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FIST1MAKRO1
Makroekonomija I
FIST1MAKRO1 8
4P + 2V
Da
4P + 2V
FIST1KMO
Kvantitativni metodi odlučivanja
FIST1KMO 8
4P + 4V
Da
4P + 4V
FIST1INF2
Informatika II
FIST1INF2 4
2P + 2V
Da
2P + 2V
FIST1PR
Preduzetništvo i inovacije
FIST1PR 4
2P + 2V
Ne
2P + 2V
FIST1WS
Wall Street
FIST1WS 4
2P + 0V
Ne
2P + 0V
FIST2IST
Poslovni informacioni sistemi i tehnologije
FIST2IST 6
3P+3V
Da
3P+3V
FIST1SJ
Strani jezik
FIST1SJ 4
2P+2V
Ne
2P+2V
FIST1PPFZ
Praktična psihofilozofija
FIST1PPFZ 4
2P+0V
Ne
2P+0V
Opšti smjer - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FIST2BP
Baze podataka
FIST2BP 8
4+4
Da
4+4
FIST1JAVA
JAVA
FIST1JAVA 8
2+2
Da
2+2
FIST2MATEMAT
Matematika
FIST2MATEMAT 8
4+4
Ne
4+4
FIST2IEU
Institucije Evropske unije
FIST2IEU 2
2+2
Ne
2+2
FIST2UM
Umjetnost
FIST2UM 2
2+0
Ne
2+0
FIST2SJ1
Strani jezik
FIST2SJ1 4
2+2
Ne
2+2
FIST2GIS
Geografski informacioni sistemi
FIST2GIS 6
2+2
Da
2+2
Opšti smjer - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FIST2MM
Međunarodni marketing
FIST2MM 8
4P+2V
Da
4P+2V
FIST2UP
Upravljanje projektima
FIST2UP 6
2P+2V
Da
2P+2V
FIST2ADIS
Analiza i dizajn informacionih sistema
FIST2ADIS 8
4P+4V
Da
4P+4V
FIST2SJ
Strani jezik
FIST2SJ 4
2P+2V
Ne
2P+2V
FIST2SE4
Statistika i ekonometrija
FIST2SE4 4
2P+1V
Ne
2P+1V
FIST2PRALG
Programiranje i algoritmi
FIST2PRALG 4
2P+1V
Ne
2P+1V
FIST2GB
Geopolitika i biznis
FIST2GB 4
2P+0V
Ne
2P+0V
Opšti smjer - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FIST3UIT
Upravljanje informacionim tehnologijama
FIST3UIT 8
2P+2V
Da
2P+2V
FIST3WD
Web dizajn
FIST3WD 8
4P+2V
Da
4P+2V
FIST3ST
Savremene tehnologije
FIST3ST 6
2P+2V
Da
2P+2V
FIST3JFR
Javne finansije i razvoj
FIST3JFR 4
2P+1V
Ne
2P+1V
FIST3OR
Računovodstvo I
FIST3OR 8
4P+4V
Ne
4P+4V
FIST3EIIR
Ekonomske ideje: istorija i razvoj
FIST3EIIR 6
2P+1V
Ne
2P+1V
FIST3SJ1
Strani jezik
FIST3SJ1 4
2P+2V
Ne
2P+2V
FIST3PM
Preduzetnički menadžment
FIST3PM 4
1P+1V
Ne
1P+1V
FIST3SPA
Strukture podataka i algoritmi
FIST3SPA 8
4P+2V
Ne
4P+2V
Opšti smjer - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FIST3DM
Informacioni sistemi za podršku odlučivanju
FIST3DM 8
4P + 2V
Da
4P + 2V
FIST3KM
Kompjuterske mreže
FIST3KM 4
2P + 0V
Da
2P + 0V
FIST3PZK
Projekat za korisnika
FIST3PZK 10
2P + 4V
Da
2P + 4V
FIST3DIPL
Diplomski rad
FIST3DIPL 8
0P + 8V
Da
0P + 8V
FIST3SJ
Strani jezik
FIST3SJ 4
2P+2V
Ne
2P+2V
Digitalna transformacija - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FIST1MIKRO1
Mikroekonomija I
FIST1MIKRO1 8
4P+2V
Da
4P+2V
FIST1EIR
Ekonomija i razvoj
FIST1EIR 8
2P+2V
Da
2P+2V
FIST1BM
Biznis matematika
FIST1BM 8
4P+4V
Da
4P+4V
FIST1INFP
Informatika i programiranje
FIST1INFP 6
2P+3V
Da
2P+3V
Digitalna transformacija - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FIST1MAKRO1
Makroekonomija I
FIST1MAKRO1 8
4P + 2V
Da
4P + 2V
FIST1KMO
Kvantitativni metodi odlučivanja
FIST1KMO 8
4P + 4V
Da
4P + 4V
FIST1INF2
Informatika II
FIST1INF2 4
2P + 2V
Da
2P + 2V
FIST1PR
Preduzetništvo i inovacije
FIST1PR 4
2P + 2V
Ne
2P + 2V
FIST1WS
Wall Street
FIST1WS 4
2P + 0V
Ne
2P + 0V
FIST2IST
Poslovni informacioni sistemi i tehnologije
FIST2IST 6
3P+3V
Da
3P+3V
FIST1SJ
Strani jezik
FIST1SJ 4
2P+2V
Ne
2P+2V
FIST1PPFZ
Praktična psihofilozofija
FIST1PPFZ 4
2P+0V
Ne
2P+0V
Digitalna transformacija - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FIST2BP
Baze podataka
FIST2BP 8
4+4
Da
4+4
FIST1JAVA
JAVA
FIST1JAVA 8
2+2
Da
2+2
FIST2MATEMAT
Matematika
FIST2MATEMAT 8
4+4
Ne
4+4
FIST2IEU
Institucije Evropske unije
FIST2IEU 4
2+2
Ne
2+2
FIST2UM
Umjetnost
FIST2UM 4
2+0
Ne
2+0
FIST2SJ1
Strani jezik
FIST2SJ1 4
2+2
Ne
2+2
FIST2GIS
Geografski informacioni sistemi
FIST2GIS 6
2+2
Da
2+2
FIST2KK
Korporativno komuniciranje
FIST2KK 4
2+2
Ne
2+2
Digitalna transformacija - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FIST2MM
Međunarodni marketing
FIST2MM 8
4P+2V
Da
4P+2V
FIST2UP
Upravljanje projektima
FIST2UP 6
2P+2V
Da
2P+2V
FIST2ADIS
Analiza i dizajn informacionih sistema
FIST2ADIS 8
4P+4V
Da
4P+4V
FIST2SJ
Strani jezik
FIST2SJ 4
2P+2V
Ne
2P+2V
FIST2SE4
Statistika i ekonometrija
FIST2SE4 4
2P+1V
Ne
2P+1V
FIST2PSE
Ekonomska psihologija
FIST2PSE 4
2P+0V
Ne
2P+0V
FIST2EIR2
Ekonomija i razvoj II
FIST2EIR2 4
2P+1V
Ne
2P+1V
FIST2PRALG
Programiranje i algoritmi
FIST2PRALG 4
2P+1V
Ne
2P+1V
Digitalna transformacija - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FIST3UIT
Upravljanje informacionim tehnologijama
FIST3UIT 8
2P+2V
Da
2P+2V
FIST3WD
Web dizajn
FIST3WD 8
4P+2V
Da
4P+2V
FIST3ST
Savremene tehnologije
FIST3ST 6
2P+2V
Da
2P+2V
FIST3JFR
Javne finansije i razvoj
FIST3JFR 4
2P+1V
Ne
2P+1V
FIST3OR
Računovodstvo I
FIST3OR 8
4P+4V
Ne
4P+4V
FIST3EIIR
Ekonomske ideje: istorija i razvoj
FIST3EIIR 6
2P+1V
Ne
2P+1V
FIST3SJ1
Strani jezik
FIST3SJ1 4
2P+2V
Ne
2P+2V
FIST3PM
Preduzetnički menadžment
FIST3PM 4
1P+1V
Ne
1P+1V
FIST3SPA
Strukture podataka i algoritmi
FIST3SPA 8
4P+2V
Ne
4P+2V
Digitalna transformacija - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FIST3DM
Informacioni sistemi za podršku odlučivanju
FIST3DM 8
4P + 2V
Da
4P + 2V
FIST3KM
Kompjuterske mreže
FIST3KM 4
2P + 0V
Da
2P + 0V
FIST3PZK
Projekat za korisnika
FIST3PZK 10
2P + 4V
Da
2P + 4V
FIST3DIPL
Diplomski rad
FIST3DIPL 8
0P + 8V
Da
0P + 8V
FIST3SJ
Strani jezik
FIST3SJ 4
2P+2V
Ne
2P+2V
Softversko inženjerstvo - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FIST1MIKRO1
Mikroekonomija I
FIST1MIKRO1 8
4P+2V
Da
4P+2V
FIST1EIR
Ekonomija i razvoj
FIST1EIR 8
2P+2V
Da
2P+2V
FIST1BM
Biznis matematika
FIST1BM 8
4P+4V
Da
4P+4V
FIST1INFP
Informatika i programiranje
FIST1INFP 6
2P+3V
Da
2P+3V
Softversko inženjerstvo - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FIST1MAKRO1
Makroekonomija I
FIST1MAKRO1 8
4P + 2V
Da
4P + 2V
FIST1KMO
Kvantitativni metodi odlučivanja
FIST1KMO 8
4P + 4V
Da
4P + 4V
FIST1INF2
Informatika II
FIST1INF2 4
2P + 2V
Da
2P + 2V
FIST1PR
Preduzetništvo i inovacije
FIST1PR 4
2P + 2V
Ne
2P + 2V
FIST1WS
Wall Street
FIST1WS 4
2P + 0V
Ne
2P + 0V
FIST2IST
Poslovni informacioni sistemi i tehnologije
FIST2IST 6
3P+3V
Da
3P+3V
FIST1SJ
Strani jezik
FIST1SJ 4
2P+2V
Ne
2P+2V
FIST1PPFZ
Praktična psihofilozofija
FIST1PPFZ 4
2P+0V
Ne
2P+0V
Softversko inženjerstvo - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FIST2BP
Baze podataka
FIST2BP 8
4+4
Da
4+4
FIST1JAVA
JAVA
FIST1JAVA 8
2+2
Da
2+2
FIST2SJ1
Strani jezik
FIST2SJ1 4
2+2
Ne
2+2
FIST2GIS
Geografski informacioni sistemi
FIST2GIS 6
2+2
Da
2+2
FIST2IM1
Inženjerska matematika I
FIST2IM1 8
4+4
Ne
4+4
FIST2NIM
Naučno - istraživački modul
FIST2NIM 4
2+2
Ne
2+2
FIST2ARS
Arhitektura računarskih sistema
FIST2ARS 4
2+2
Ne
2+2
Softversko inženjerstvo - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FIST2MM
Međunarodni marketing
FIST2MM 8
4P+2V
Da
4P+2V
FIST2UP
Upravljanje projektima
FIST2UP 6
2P+2V
Da
2P+2V
FIST2ADIS
Analiza i dizajn informacionih sistema
FIST2ADIS 8
4P+4V
Da
4P+4V
FIST2SJ
Strani jezik
FIST2SJ 4
2P+2V
Ne
2P+2V
FIST2SE4
Statistika i ekonometrija
FIST2SE4 4
2P+1V
Ne
2P+1V
FIST2PRALG
Programiranje i algoritmi
FIST2PRALG 4
2P+1V
Ne
2P+1V
FIST2MMS
Matematičko modelovanje i simulacije
FIST2MMS 4
2P+2V
Ne
2P+2V
FIST2OS
Operativni sistemi
FIST2OS 0
2P+2V
Ne
2P+2V
Softversko inženjerstvo - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FIST3UIT
Upravljanje informacionim tehnologijama
FIST3UIT 8
2P+2V
Da
2P+2V
FIST3WD
Web dizajn
FIST3WD 8
4P+2V
Da
4P+2V
FIST3ST
Savremene tehnologije
FIST3ST 6
2P+2V
Da
2P+2V
FIST3SJ1
Strani jezik
FIST3SJ1 4
2P+2V
Ne
2P+2V
FIST3SPA
Strukture podataka i algoritmi
FIST3SPA 4
4P+2V
Ne
4P+2V
FIST3IM2
Inženjerska matematika II
FIST3IM2 4
2P+2V
Ne
2P+2V
FIST3PMA
Programiranje za mobilne aplikacije
FIST3PMA 4
2P+2V
Ne
2P+2V
Softversko inženjerstvo - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FIST3DM
Informacioni sistemi za podršku odlučivanju
FIST3DM 8
4P + 2V
Da
4P + 2V
FIST3KM
Kompjuterske mreže
FIST3KM 4
2P + 0V
Da
2P + 0V
FIST3PZK
Projekat za korisnika
FIST3PZK 10
2P + 4V
Da
2P + 4V
FIST3DIPL
Diplomski rad
FIST3DIPL 8
0P + 8V
Da
0P + 8V
FIST3SJ
Strani jezik
FIST3SJ 4
2P+2V
Ne
2P+2V