Predmeti

FIST1INFP
Informatika i programiranje

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+3V
Modul: Opšti smjer
Jedna od definicija je: Informatika je nauka o sistemskoj i racionalnoj obradi informacija kao nosilaca ljudskog znanja i komunikacija u tehničkom, ekonomskom i društvenom kontekstu, prvenstveno pomoću automatskih mašina.
Predmet izučavanja INFORMATIKE kao nauke je razvoj i primjena informacionih tehnologija, razvoj informacione djelatnosti i angažovanje ljudi u obavljanu informacionih djelatnosti
U okviru nastave na predmetu INFORMATIKA I PROGRAMIRANJE obuhvaćeno je je sticanje osnovne računarske pismenosti , odnosno,korisnički nivo znanja WINDOWS operativnog sistema i korišćenje programa OFFICE paketa. Dalje, steći će se znanje osnovnih elemenata programiranja: algoritmi, osnovne aritmetičke i logičke naredbe i naredbe kontrole toka kroz JAVA programski jezik.
Cilj predmeta je priprema studenata za ovladavanje ozbiljnijih znanja iz oblasti programiranja i projektovanja informacionih sistema.

Angažovani predavači: