Predmeti

FIST4ITK
IT konsalting

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Modul: Zaštita podataka i sigurnost informacionih sistema
Ideja izučavanja predmeta: Efikasnost konsaltinga kao struke, mogucnosti razvoja male privrede, polozaj clana projektnog tima unutar firme kao internog konsultanta (CRM pristup da su svi korisnici sitema na neki nacin kupci koje treba podrzati)
Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj je osposoblajavnje studneta da bude clan konsultantskog tima velike firme, ako id a otvori svoju konsalting firmu sa odredjenom specijalizacijom (profilom)

Angažovani predavači: