Predmeti

FIST5CS
Case study (projekat za korisnika)

Semestar: 9
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Smjer: Zaštita podataka i sigurnost informacionih sistema
Individualni projekat

Angažovani predavači: