Predmeti

FIST2UP
Upravljanje projektima

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+2V
Modul: Opšti smjer

Angažovani predavači: