Predmeti

FIST4KP
Kompjutersko (Cyber) pravo

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Smjer: Zaštita podataka i sigurnost informacionih sistema
[color=orange]Ideja izučavanja predmeta:[/color] Shvatanje značaja prava i pravne regulative za razvoj informacionih sistema i tehnologija
[color=orange]Ciljevi izučavanja predmeta[/color]: Da student savlada osnovne pravne problemi razvoja i primjene informacino komunikacionih tehnologija i sistema i cyber prostora.

Angažovani predavači: