Predmeti

FIST2IEU
Institucije Evropske unije

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Ne
Fond časova: 2+2
Modul: Opšti smjer
Predmet je za cilj ima predstavljanje institucionalnog okvira Evropske unije, pokušaje njenog definisanja i potencijalne pravce razvoja uslijed pojave Nacrta Ustava odnosno Lisabonskog sporazuma. Studentima se predstavlja nastanak Evropske unije, njenih osnovnih institucija i njihovih nadležnosti . Institucije EU su tokom nepunih šest decenija značajno evoluirala u obliku, nadležnostima, oblicima rada i rezultatima. Pored institucionalnog širenja, EU se širila i geografski i u pogledu zajedničkih politika. Predmet treba da razjasni te promjene u profilu tela i pravilima igre unutar EU koji su omogućili da se proširi 6 na 27 članica i sa 3na skoro 30 zajedničkih politika. Fokus predavanja kursa je na institucionalnom razvoju Unije. Vježbe služe da razjasni logika institucionalne strukture Unije i njeni rezultati na nekim važnim poljima.

Angažovani predavači: