Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Milica Vukotić

Milica Vukotić je rođena 9. marta 1978. u Podgorici. Osnovnu i srednju školu završila je u Podgorici. Ekonomski fakultet u Beogradu upisala je 1996. godine. Diplomirala je 2000. godine kao najbolji diplomirani ekonomista Univerziteta u Beogradu u toj godini. Diplomirala je na smjeru Ekonomska statistika i informatika. U toku studija dobijala je nagrade za najbolju studentkinju i bila dobitnica više stipendija.

Dobitnica je Ron Brown stipendije i kao njena stipendistkinja pohađala je Master studije “International Economics and Finance“ na Brandeis University u Bostonu, gdje je 2002. godine bila proglašena najboljom studentkinjom prve godine magistarskog programa u oblasti ekonomije i finansija. Magistrirala je u maju 2003. godine.

Doktorirala je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici 2009. godine odbranivši tezu “Mikroekonomska analiza u zdravstvu”.

Radila je kao Menadžment konsultant u softver inkubatoru (Contra Costa Software Business Incubator, San Francisco, California, 2002) i bila predstavnica kompanije u nekoliko organizacija i udruženja.

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, predavala je od 2001-2007. godine, na Katedri za kvantitativnu ekonomiju. Od 2007. godine je angažovana na UDG, na predmetima iz oblasti mikroekonomije i statistike. Od 2008. godine je dekanica Fakulteta za informacione sisteme i tehnologije.

Članica je prestižnog ekonomskog društva Mont Pelerin Society, čiji je jedan od osnivača Friedrich Hayek. Takođe, članica je Upravnog odbora ŽRK „Budućnost“.

Od decembra 2008. do juna 2017. godine je bila članica Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost. Dodatno, bilaje članica Savjeta za visoko obrazovanje CG, Nacionalnog savjeta za opšte obrazovanje, kao i Centra mladih naučnika Crnogorske akademije nauka i umjetnosti.

Autorka je velikog broja radova objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima. Među njenim studijskim boravcima u inostranstvu, ističu se višemjesečni boravci na ICER institutu u Torinu, i WIIW Institutu u Beču. Učesnicaje mnogih konferencija,u zemlji i inostranstvu. Bogato istraživačko iskustvo je počela sticati 2001. godine kao analitičarka u Institutu za strateške studije i projekcije.

Govori engleski i ruski jezik, a služi se italijanskim.

 

 1. M. Grebovic, L. Filipovic, I. Katnic, M. Vukotic and T. Popovic, Overcoming Limitations of Statistical Methods with Artificial Neural Networks, 2022 International Arab Conference on Information Technology (ACIT), Abu Dhabi, United Arab Emirates, 2022, pp. 1-6, doi:https://doi.org/10.1109/ACIT57182.2022.9994218 
 2. Vukotic, M, Tinaj,“Principles of the Austrian School in the Context of the Pandemic” in Vukotic at all (ed), Montenegro and Beyond: The Austrian School of Economics, UDG, Austrian Economics Center, the Institute for Strategic Studies and Prognoses, the Hayek Institut, and the University of Donja Gorica, Vienna, 2022, ISBN 978-3-902466-19-8
 3. Vukotić, M., Jakšić-Stojanović, A., Medical Tourism Products, in Buhalis, D. (ed),  Encyclopedia of Tourism Management and Marketing, Edward Elgar Publishing, ISBN print 978-1-80037-747-9 (https://www.elgaronline.com/display/book/9781800377486/b-9781800377486.medical.tourism.products.xml?rskey=9G7lAo&result=1)
 4. Fundamentals of Health Economics, “Health Information Management: Empowering Public Health”, in Mantas J. at al (ed), IOS Press, Amsterdam, Berlin, Washington DC, 2020; ISSN 0926-9630 (print); ISSN 1879-8365 (online); ISBN 978-1-64368-126-9 (print); ISBN 978-1-64368-127-6 (online)
 5. Dug kao faktor razvoja, “Dug i razvoj”, Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, 2019; Koautorka sa Jelenom Zvizdojević, ISBN 978-86-7093-218-0;
 6. Preduzetništvo u poljoprivredi kao faktor bržeg razvoja, "Preduzetništvo vs. rentijerstvo", Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, 2018; Koautorka sa Jelenom Zvizdojević, ISBN 978-86-7093-201-2;
 7. Šendelj, Ramo i dr “Analiza javnog zdravstva u Evropskoj uniji i drugim dijelovima svijeta”, 2017, Univerzitet Donja Gorica, izdanje u okviru Erasmus+ projekta 573997-EPP-1-2016-1-ME-EPPKA2-CBHE-JP pod pokroviteljstvom Evropske unije
 8. Globalizacija poljoprivrede kroz razvoj ICT, "Globalizacija i izolacionizam", Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, 2017; Koautorka sa Jelenom Zvizdojević, ISBN 978-86-7093-170-1;
 9. Primjena statističkih metoda u analizi poljoprivrede – korelaciona i regresiona analiza, "Agriculture and forestry", Volume 61, Issue 1, Podgorica, 2015; Koautor sa Jeleom Zvizdojević; ISSN 0554-5579 (Printed), ISSN 1800-9492 (Online);
 10. Da li nas je Bolonja približila Evropi?, “Globalizacija i kultura”, Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, 2015; Koautorka sa Ivanom Stešević, ISBN 978-86-7093-157-2
 11. Ekonomski i(li) sociološki imperijalizam, rad prezentiran na Konferenciji "Glavni trendovi istraživanja mladih naučnika u savremenoj nauci: Promjena paradigme od atoma do bita", Centar mladih naučnika Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, 2014; Koautorka sa Majom Drakić-Grgur i Ivanom Stešević
 12. Otvorenost ekonomije, obrazovanje i ekonomski razvoj, "(Anti)liberalizam i ekonomija",  Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, 2014; Koautor sa Ivanom Stešević, ISBN 978-86-7093-152-7;
 13. Entrepreneurship as a way of healthcare system enhancement, "Law, Rules and Economic performance", Faculty of Law,University of Belgrade, Beograd,2013; ISBN 978-86-7630-434-9
 14. Obrazovanje u funkciji razvoja poljoprivrede, "Obrazovanje i razvoj", Institut društvenih nauka, Beograd, 2013; Koautor sa Jelenom Zvizdojević, ISBN 978-86-7093-144-2
 15. Razvoj društvenih i humanističkih nauka sa posebnim osvrtom na ekonomiju, rad prezentiran na Konferenciji "Položaj mladih naučnika u Crnoj Gori", Centar mladih naučnika Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, 2012; koautor sa Majom Drakić
 16. Healthcare system and demographic development, “Preduzetnička ekonomija”, Volume 18, Podgorica , 2012; ISSN: 1451-6659
 17. Balkan i EU: Regulacija tržišta telekomunikacija, sa posebnim osvrtom na analizu relevantnih tržišta u Crnoj Gori, "Balkan i EU", Institut društvenih nauka, Beograd, 2011; ISBN 978-86-7093-137-4
 18. Balkans and European Union: Regulation of Telecommunications Market with Emphasis on Analysis of Relevant Markets in Montenegro, “Preduzetnička ekonomija”, Volume 17, Podgorica, 2011; ISSN: 1451-6659
 19. Crisis and the Healthcare System, “Preduzetnička ekonomija”, Volume 16, Issue II, Podgorica , 2010; ISSN: 1451-6659;
 20. Kriza i zdravstveni sistem, Kriza i razvoj, Institut društvenih nauka, Beograd, 2010; ISBN: 978-86-7093-133-6
 21. Ekonomske slobode u sistemu obrazovanja, Ekonomske slobode i razvoj Crne Gore CANU, 2009; ISBN: 978-86-7215-223-4
 22. Privatno obrazovanje i ekonomski razvoj, Miločerski ekonomski forum 2008, Savez ekonomsita Crne Gore i Savez ekonomista Srbije; SBN: 978-86-907245-3-6
 23. Američki zdravstveni sistem: izuzetak ili pravilo?, “Preduzetnička ekonomija”, Volume 15, Issue II, Podgorica, 2008; ISSN: 1451-6659;
 24. Jedinstvenost američkog zdravstvenog sistema, Miločerski ekonomski forum 2007, Savez ekonomsita Crne Gore i Savez ekonomista Srbije; , ISBN 978-86-907245-2-9
 25. Ko donosi odluku o životu: pojedinac vs. društvo, Institut društvenih nauka, Beograd, 2007; ISBN 978-86-7093-117-6
 26. Balkan i promjene na elektroenergetskom tržištu, “Preduzetnička ekonomija”, Volume 11, Podgorica (2006); koautor sa Predragom Boškovićem;  ISSN: 1451-6659;
 27. Telekomunikacije i ekonomski razvoj, Miločerski ekonomski forum 2006, Savez ekonomsita Crne Gore i Savez ekonomista Srbije; ISBN 869072451-6
 28. Uticaj države na konkurentnost i razvoj telekomunikacionog sektora u Crnoj Gori, Institut društvenih nauka, Beograd, 2006; ISBN: 86-7093-110-9
 29. Regulacija i ekonomske slobode, “Preduzetnička ekonomija”, Volume 10, Podgorica , 2005; ISSN: 1451-6659
 30. Diskriminacija cijena kao barijera biznisu, Miločerski ekonomski forum 2005, Savez ekonomsita Crne Gore i Savez ekonomista Srbije, koautor sa Nebojšom Obradovićem; ISBN 86-907245-0-8
 31. Pojedinac i država na tržištu zdravstva, Institut društvenih nauka, Beograd, 2005; ISBN 86-7093-108-0
 32. Role of the Government at the Health Care Market, “Preduzetnička ekonomija”, Volume 4, Podgorica (2004); ISSN: 1451-6659
 33. Regulacija telekomunikacionog tržišta korišćenjem metode rate of return, MONET-Montenegro Economic Trends, Vol 18, ISSP (2004); ISSN 1451-3617
 34. Reforma zdravstvenog sistema u Crnoj Gori: Razlozi i ciljevi, "Household Survey Report", Podgorica(2004); ISSN: 1451-4850
 35. Privatno osiguranje u Crnoj Gori, MONET-Montenegro Economic Trends, Vol 15, ISSP (2003); ISSN 1451-3617
 36. Primijenjena ekonomija u oblasti zdravstva: slučaj Crne Gore, International Center for Economic Research, Torino, Italija (2004)
 37. Primjena mikroekonomskih modela u oblasti zdravstva, “Preduzetnička ekonomija”, Vol. 3, Podgorica (2003); ISSN: 1451-6659
 38. Značaj međunarodne trgovine za malu zemlju-slučaj Crne Gore, Miločerski ekonomski forum 2003, Savez ekonomsita Crne Gore i Savez ekonomista Srbije; ISBN 86-84651-00-6

 

 

dr Milica Vukotić
Predmeti
Kontakt podaci