Predmeti

FIST3PM
Preduzetnički menadžment

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 1P+1V
Modul: Opšti smjer

Angažovani predavači: