Predmeti

FIST3SPA
Strukture podataka i algoritmi

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Ne
Fond časova: 4P+2V
Modul: Opšti smjer

Predmet Strukture podaaka i algoritmi omogućava studenatima da se upoznaju sa osnovnim konceptima modernog programskog jezika, kao i sa osnovama razvojnog procesa i korišćenjem razvojnih alata. Osposobljavanje studenata za proces organizovanja podataka, modeliranje podataka izborom prave strukture, kao i implementacijom algoritamske obrade podataka u cilju pretvaranja podatka u informaciju, a informacije u znanja potrebna za donošenje odluka. Po završetku ovog predmeta, student će biti osposobljen da razumije i na pravilan način interpretira analizu složenost algoritama, kada da iskoristi određene strukture podataka, kao i da Modeluje realne probleme pomoću koda. Nakon kursa studetni će biti osposobljeni da primjene u praksi sve ključne struktue podataka. Laboratorijske vježbe bi studentima trebalo da daju dobru praktičnu osnovu za dalji napredak u svom obrazovanju i profesionalnoj karijeri.

Angažovani predavači: