Predmeti

FIST2GB
Geopolitika i biznis

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2P+0V
Modul: Opšti smjer

Geopolitika je nauka koja analizira uticaj geografije na politiku. Fizicke karakteristike prostora i dominacija države kao aktera obilježja su  prve forme geopolitike. Tehnološke kao i poslovne promjene i inovacije utiču na drugačija promišljanja o vezi geopolitike i biznisa. Uticaj transnacionalnih kompanija i uspon virtuelnog prostora mijenjaju percepciju i oblike globalnih odnosa. Navedenim pomjenama i međuzavisnostima će se baviti ovaj predmet.

Angažovani predavači: