Twitter feed
  • Izaberi mudro i donesi pravu odluku u pravo vrijeme. Budi i ti dio istorije budućnosti! Saznaj više detalja na n… https://t.co/01hYDWxGDD
Najnovija obavještenja

Raspored polaganja završnih ispita

Objavljen je Raspored polaganja završnih ispita (ljetnji semestar studijske 2019/20. godine). Raspored možete naći u dijelu Download/Za studente.

DAN ISTRAŽIVANJA - REZULTATI

Univerzitet Donja Gorica u saradnji sa MONSTAT-om i DAMAR-om, devetu godinu za redom organizovao je Dan istraživanja, koji se tradicionalno održava 4. aprila, a kojim se obilježeva i Dan studenata.

Poštujući preporuke i mjere Nacionalnog koordinacionog tima za zarazne bolesti, Dan istraživanja 2020. godine nažalost nije organizovan kao prethodnih godina.

Ipak, UDG, MONSTAT i DAMAR odlučili su da povodom Dana istraživanja 2020 otvore:

Konkurs za izbor najboljeg istraživačkog rada na temu:
„Metode prikupljanja i prikazivanja podataka u doba COVID19“
Konkurs je bio otvoren do 01.05.2020. godine za sve studente osnovnih, magistarskih i doktorskih studija Univerziteta Donja Gorica, pojedinačno ili za grupu od najviše tri studenta.

Organizatori su planirali da za pet najboljih istraživačkih radova obezbjede nagrade u iznosu od: 500 eura (prvorangirani istraživački rad), po 300 eura (za dva drugorangirana istraživačka rada) i po 200 eura (za dva trećerangirana istraživačka rada).Obzirom da je zadatak bio vrlo težak i izazvovan, a da su studenti pokazili inovativnost, posvećenost i ozbiljnost u pristupu, organizatori (UDG, MONSTAT i DAMAR) su odlučili da nagrade veći broj pristiglih radova i to na sljedeći način:

Prvo mjesto i novčana nagrada u iznosu od 500 eura (svaki od tri istražavačka rada dobija novčanu nagradu od po 500 eura) dobili su:
1.a Hakile Resulbegoviq, Slobodan Koljević i Ana Maksimović, za rad: Satelitski podaci noćnog osvjetljenja kao mjera ekonomske aktivnosti Crnoj Gori po opštinama,

1.b Tamara Pavlović i Vladimir Borović, za rad: Izgradnja pametnog sistema za istraživanje sa personalizovanom metodom ispitivanja

1.c Natalija Drekalović i Bogdan Laban, za rad: Korišćenje online platforme Google Forms i R programa u realizaciji CAWI istraživanja u Crnoj GoriDrugo mjesto i novčana nagrada u iznosu od 300 eura (oba istražavačka rada dobijaju novčanu nagradu od po 300 eura) dobili su:
2.a mr Luka Laković, za rad: Digitalizacija metoda prikupljanja podataka za anketu o radnoj snazi

2.b Alekdandra Gačević, za rad: Istraživanje o metodama istraživanja MONSTAT-aTreće mjesto i novčana nagrada u iznosu od 200 eura (oba istražavačka rada dobijaju novčanu nagradu od po 200 eura) dobili su:
3.a Anja Radulović, za rad: Istraživanje o uticaju COVIDa u Crnoj Gori

3.b Đulija Perišić i Anđela Barjaktarović, za rad: O značaju istraživanja.Nagrađeni studenti (ili u slučaju da se radi o timu, jedan od članova tima) treba da na adresu istrazivanje@udg.edu.me pošalju sljedeće informacije kako bi nagrade bile uplaćene: Ime i prezime, JMBG, broj žiro računa, banka u kojoj je otvoren žiro račun, adresa i grad stanovanja. Rok za slanje potrebnih informacija je 22.05.2020. godine do 23:59h.

Čak 6 nagrađenih studenata je sa Fakulteta za informacione sisteme i tehnologije!

Čestitamo svim nagrađenim studentima i pozivamo sve ostale studente da razmišljaju o temama svojih istraživanja i da nam se pridruže na Danu istraživanja 04.04.2021. godine.

Održavanje završnih ispita - finalna informacija

Shodno preporukama Instituta za javno zdravlje (IJZ), a u skladu sa epidemiološkom situacijom u zemlji, završni ispiti će početi 10. juna. Raspored polaganja ispita će biti objavljen na sajtovima fakulteta u toku sedmice.

Ispiti će biti održani uz strogo poštovanje svih mjera i preporuka koje je dao IJZ. Pravila pristupanja ispitu biće objavljena na sajtu Univerziteta i na sajtovima fakulteta, pa molimo studentkinje i studente da ih detaljno pročitaju prije dolaska na ispit.

Dan istraživanja
Opširnije: Dan istraživanja

Univerzitet Donja Gorica u saradnji sa MONSTAT-om i DAMAR-om, devetu godinu za redom organizuje Dan istraživanja, koji se tradicionalno održava 4. aprila, a kojim obilježevamo i Dan studenata.

Poštujući preporuke i mjere Nacionalnog koordinacionog tima za zarazne bolesti, Dan istraživanja 2020. godine nažalost ne može biti organizovan kao prethodnih godina. Ipak, UDG, MONSTAT i DAMAR odlučili su da povodom Dana istraživanja 2020 otvore:

Konkurs za izbor najboljeg istraživačkog rada na temu:

„Metode prikupljanja i prikazivanja podataka u doba COVID19“Istraživanje treba da pruži odgovor na pitanje: Koje metode koristiti u situaciji kada je nemoguć fizički pristup domaćinstvima, u cilju prikupljanja i prikazivanja podatka o uzrocima i posljedicama COVID-a na društevno-ekonomska kretanja u Crnoj Gori. Za potpunije razumijevanje istraživačkog problema, možete pogledati sajtove: https://ec.europa.eu/eurostat/ ; https://covid-19-response.unstatshub.org/; https://www.who.int .Konkurs je otvoren za sve studente osnovnih, magistarskih i doktorskih studija Univerziteta Donja Gorica, pojedinačno ili za grupu od najviše tri studenta. Za pet najboljih istraživačkih radova biće obezbjeđene nagrade u iznosu: od 500 eura (prvorangirani istraživački rad), po 300 eura (za dva drugorangirana istraživačka rada) i po 200 eura (za dva trećerangirana istraživačka rada).

Prijava se vrši slanjem popunjenog prijavnog formulara (link) i istraživačkog rada na mail adresu: istrazivanje@udg.edu.me. Rok za slanje istraživačkog rada je 01.05.2020. godine do 23:59h. Dodatne informacije o istraživačkoj temi zainteresovani studenti, mogu dobiti slanjem zahtjeva na mail adesu istrazivanje@udg.edu.me do 14.04.2020. godine do 23:59h. Detaljnije informacije u prilogu.Čuvajte se i poštujte preporuke IJZ!Držimo se na distanci danas kako bismo se jače zagrlili sjutra!Univerzitet Donja Gorica

Strani jezici

Obavještavaju se studenti da potrebne nastavne materijale za samostalno učenje stranih jezika mogu preuzeti sa sajta Centra za strane jezike https://www.udg.edu.me/cfl/.

Materijali će se objavljivati sedmično.

Za sva pitanja, možete se obratiti predavačima putem mejla ili pisati na cfl@udg.edu.me, a na isti način možete zakazati konsultacije
Predmeti
Loading...
Opšti smjer
1. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
FIST1MIKRO1 Mikroekonomija I 8 Da
Fond časova: 4P+2V

Ekonomija je nauka o rijetkostima. Ona objašnjava kako ljudi raspoređuju svoje ograničene resurse (zemlja,kapital,rad) među mnogobrojnim potrebama. Na ovom predmetu, studenti će biti upoznati sa mikroekonomijom i izučavati kako se donose individualne odluke u okviru domaćinstava, kao i kako se donose odluke na tržištu. Studenti će izučavati ponašanje firmi na kako konkurentnom, tako i raznim vidovima nekonkurentnog tržišta, i u kratkom i u dugom roku. Šire definisano, oblasti koje će biti obrađene su: Teorija ponašanja potrošača, Teorija o ponašanju firmi i Funkcionisanje sistema cijena. Naročito ćemo izučavati ulogu cijena u određivanju potrošnje,proizvodnje i raspodjele dohotka; slabosti i prednosti različitih tržišnih struktura; uticaj intervncija vlade na ponašanje potrošača i proizvođača.

Ukratko, cilj predmeta je da pomogne studentima da shvate kako se formiraju cijene i količine na određenom tržištu, kao i da savladaju osnovnu terminologiju i analitička sredstva iz oblasti mikroekonomije i steknu dovoljno znanja i intuicije da diskutuju osnovne ekonomske probleme. Ovo su neki tipovi pitanja na koja bi studenti trebalo da budu sposobni da odgovore poslije odslušane nastave na ovom predmetu:

- Zašto su dijamanti skuplji od paradajza?
- Zašto je vino jeftinije u Francuskoj nego u SAD-u?
- Zašto su kišobrani skuplji kada je dan kišan nego kada je sunčan?
FIST1EIR Ekonomija i razvoj 8 Da
Fond časova: 2P+2V

Ideja i cilj predmeta:

Osnovna ideja predmeta Ekonomija i razvoj je da utiče na način razmišljanja studenta, na kontekst kako se shvataju ekonomski problemi definisani u okviru drugih ekonomskih disciplina npr. u Mikroekonomiji, Makroekonomiji. To je teorijski reflektor na ekonomske probleme. Isto tako, razvija se način razmišljanja koji se fokusira na to kako je i zašto baš u tom vremenu nastao određeni ekonomski problem i zašto je baš tako riješen.

Pretpostavke od kojih se polazi su da je znanje iskustveno i da je teorija najbolja praksa. Otuda je cilj predmeta da student u praksi prepoznaje teorijske principe. Drugim riječima predmet treba da studentu omogući da iz praktičnih problema izvlači teorijske probleme, jer samo kada se u teoriji prepoznaje praksa, a u praksi prepoznate teoriju, tada su znanje i vještine koje imate upotrebljive! Samo takvo znanje je osnov za zaradu, nova lična istraživanja i uspješnu poslovnu karijeru!

Tri tipa predavanja:
• Genetska ekonomija i filozofija ekonomske prakse
• Diskusiona predavanja
• Laboratorijski i eksperimentalni pristup ekonomiji

OBLICI AKTIVNOSTI I NAČIN POLAGANJA ISPITA

 Tri kolokvijuma
• I kolokvijum: 10 poena
• II kolokvijum: 20 poena
• III kolokvijum: 30 poena

 Eseji (2 stranice): 4 x 5 poena = 20 poena

 Seminarski rad (Hrestomatija): 2x10 poena=20 poena

 Takmičenje timova:
• I mjesto: 10 poena
• II mjesto: 9 poena
• III mjesto: 8 poena
 Neopravdano i nenajavljeno neprisustvo: –3 poena

Ocjenjivanje:• 55 – 59 poena – ocjena 6 (E)
• 60 – 69 poena – ocjena 7 (D)
• 70 – 79 poena – ocjena 8 (C)
• 80 – 89 poena – ocjena 9 (B)
• 90 i više poena – ocjena 10 (A)

Popravni rok
• U popravnom terminu ispit se polaže u cijelosti (obuhvata cjelokupno gradivo).

Literatura:
Predavanja i vježbe – Veselin Vukotić; Gwartney, J; Stroup R. »Ekonomija i prosporitet«, IEN, Beograd, 1990; Hrestomatija: Ekonomija i razvoj; Vukotić, V. „Opasne riječi“, CID, Podgorica, 2005

Pravila polaganja ispita:

Pri polaganju ispita (kolokvijuma), student se mora pridržavati pravila regulisanih Statutom fakulteta. Studentima se posebno skreće pažnja na sljedeća pravila:
• Student prilikom polaganja kolokvijuma/ispita u salu ne smije unijeti ništa sem olovke (ne mogu se unijeti tašne, knjige, torbe,...)
• Student je dužan da vrati dobijene tabake papira, kao i ispitni test. Takođe, student je dužan da potpiše i ispitni test i papir za rad;
• Prepisivanje od kolege, okretanje i dogovaranje sa kolegom smatraju se nedozvoljenim aktivnostima i povlače dolje navedenu kaznu.
• Nedozvoljenim sredstvima na ispitu smatraju se:
i) knjiga, sveska, »listica« ili bilo koji drugi materijal koji bi mogao da služi za prepisivanje;
ii) mobilni telefoni;
iii) kalkulatori sa mogucnošcu memorisanja većih količina podataka.

Napomena: Posjedovanje, a ne samo korišcenje, bilo kojeg od gore navedenih elemenata povlači udaljavanje sa ispita i kaznu koju propisuje Disciplinska komisija.
FIST1BM Biznis matematika 8 Da
Fond časova: 4P+4V

Ideja i cilj predmeta:

Osnovna ideja predmeta Biznis matematika je da kod studenata razvije osjećaj kako da se izražava u kvantitativnim (egzaktnim) veličinama, da mu omogući kvantifikaciju u načinu razmišljanja. Biznis matematika studenta uči kako da prepozna ekonomske (poslovne, životne) situacije u kojima za rješavanje problema može koristiti kvantitativne (matematičke) metode

Cilj izučavanja predmeta je da student nauči elementarne matematičke tehnike koje će mu pomoći prilikom donošenja ekonomskih i biznis odluka. Izučavanje Biznis matematike treba da studentu pomogne da matematiku shvati kao sredstvo sredstvo koje mu može pomoći prilikom donešenja biznis odluka, sredstvo koje mu omogućava da minimizira (ne i eliminiše) rizik i maksimizira zaradu.

Osnovna pretpostavka od koje se polazi u izučavanju predmeta Biznis matematika je činjenica da se život i ljudsko ponašanje ne mogu, niti će to ikada biti moguće, objasniti matematičkim metodama i modelima. Matematika pretpostavlja determinizam i određenost, a realni svijet karakteriše neodređenost, stohastičnost, rizik tj. uvijek postoji dodatni elemenat neizvjesnosti koji se ne može uhvatiti matematičkim modelom.

Izučavanje predmeta pretpostavlja shvatanje matematike kao svojevrsnog jezika – sredstva sporazumijevanja. Matematički simboli imaju jedinstveno značenje na svim meridijanima, a biznis matematika upravo ima zadatak da student ovlada tehnikama i simobilima koji će mu omogućiti sporazumijevanje sa budućim poslovnim partnerima sa svih kontinenata.

Riječju, Biznis matematika treba da studenta osposobi da koristi matematičke metode u rješavanju realnih problema u poslu i u životu.

Oblici aktivnosti
• Predavanja – 4 časa = 2x90 minuta nedjeljno
Struktura časa predavanja:
- Ponavljanje – 10 minuta
- Nova materija – 40 minuta
- Primjeri i vježbanje nove materije – 30(40) minuta
- (Objašnjenje problema za domaći zadatak – 10 minuta)

• Vježbe – 4 časa = 2x90 minuta nedjeljno, u manjim grupama (2 grupe);
Naglasak je na aktivnom učešću studenata i individualnom radu
Struktura časa vježbi
- Ponavljanje i pojašnjenja sa predavanja – 15 minuta
- Vježbanje – 75 minuta

Struktura ocjene:
• I kolokvijum – 25 poena
• II kolokvijum – 30 poena
• Završni ispit – 35 poena
• Domaći zadaci – 10 poena (studenti će u toku semestra dobiti više setova problema za domaći zadatak od kojih će za ocjenu biti bodovana 2 sa po 5 poena. Predmetni nastavnici neće unaprijed objaviti koji će domaći zadatak biti bodovan za ocjenu, već nakon što studenti predaju riješene probleme. Time se studenti dodatno podstiču da riješavaju setove problema koje dobijaju za domaći zadatak)
• Aktivnost na časovima – predavanja i vježbi – bonus 5 poena
• Bonus poeni na kolokvijumima

Ocjenjivanje:
• 50 – 59 poena – ocjena 6 (E)
• 60 – 69 poena – ocjena 7 (D)
• 70 – 79 poena – ocjena 8 (C)
• 80 – 89 poena – ocjena 9 (B)
• 90 i više poena – ocjena 10 (A)

Popravni rok
• U popravnom terminu ispit se polaže u cijelosti (obuhvata cjelokupno gradivo).

Literatura:
Barnet/Ziegler/Byleen (2006) „Primijenjena matematika za poslovanje, ekonomiju, znanosti o živom svijetu i humanističke znanosti” Osmo izdanje - prevod, Mate, Zagreb

Pravila polaganja ispita:
Pri polaganju ispita (kolokvijuma), student se mora pridržavati pravila regulisanih Statutom fakulteta. Studentima se posebno skreće pažnja na sljedeća pravila:
1. Student je dužan da vrati dobijene tabake papira, kao i ispitni test. Takođe, student je dužan da potpiše i ispitni test i papir za rad;
2. Prepisivanje od kolege, okretanje i dogovaranje sa kolegom smatraju se nedozvoljenim aktivnostima i povlače gore navedenu kaznu.
3. Nedozvoljenim sredstvima na ispitu smatraju se:
i) knjiga, sveska, »listica« ili bilo koji drugi materijal koji bi mogao da služi za prepisivanje;
ii) mobilni telefoni;
iii) kalkulatori sa mogucnošcu memorisanja većih količina podataka.

Napomena: Posjedovanje, a ne samo korišcenje, bilo kojeg od gore navedenih elemenata povlači udaljavanje sa ispita i kaznu koju propisuje Disciplinska komisija.
FIST1INFP Informatika i programiranje 6 Da
Fond časova: 2P+3V

Jedna od definicija je: Informatika je nauka o sistemskoj i racionalnoj obradi informacija kao nosilaca ljudskog znanja i komunikacija u tehničkom, ekonomskom i društvenom kontekstu, prvenstveno pomoću automatskih mašina.
Predmet izučavanja INFORMATIKE kao nauke je razvoj i primjena informacionih tehnologija, razvoj informacione djelatnosti i angažovanje ljudi u obavljanu informacionih djelatnosti
U okviru nastave na predmetu INFORMATIKA I PROGRAMIRANJE obuhvaćeno je je sticanje osnovne računarske pismenosti , odnosno,korisnički nivo znanja WINDOWS operativnog sistema i korišćenje programa OFFICE paketa. Dalje, steći će se znanje osnovnih elemenata programiranja: algoritmi, osnovne aritmetičke i logičke naredbe i naredbe kontrole toka kroz JAVA programski jezik.
Cilj predmeta je priprema studenata za ovladavanje ozbiljnijih znanja iz oblasti programiranja i projektovanja informacionih sistema.

2. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
FIST1MAKRO1 Makroekonomija I 8 Da
Fond časova: 4P + 2V

Koje probleme rješava makroekonomija? Agregati proizvodnje; Statističke osnove makroekonomije; Makromodeli…
FIST1KMO Kvantitativni metodi odlučivanja 8 Da
Fond časova: 4P + 4V

Statistika je nauka koja se bavi prikupljanjem, organizovanjem, prezentiranjem, analizom i interpretacijom numeričkih podataka . Elementarno statističko znanje omogućava ljudima da na osnovu analize numeričkih podataka donose dobre odluke. Sa podacima se susrećemo ne samo u akademskom, već i u svakodnevnom životu. Prilikom kreiranja ovog predmeta vodili smo se sljedećim principima:
- Statistika je mnogo više od puke proizvodnje brojeva. Fokus ovog predmeta biće kako na upoznavanju sa statističkim konceptima, tako i na interpretaciji rezultata statističke analize.
- Statistika uključuje korišćenje već postojećih baza podataka. Mi ćemo koristiti podatke iz raznih izvora sa naglaskom na aplikaciji u okviru ekonomije. Jedan od ciljeva ovog kursa je da vas nauči da prepoznate koje podatke treba koristiti da bi se dao odgovor na određeno ekonomsko pitanje.
- Aktivno učenje je ključ uspjeha. Predmetni nastavnici će svakako biti dostupni da odgovore na sva vaša pitanja, daju sugestije i pruže podršku. Da biste iskoristili ovakav način učenja u potpunosti, na čas morate doći pripremljeni.
FIST1INF2 Informatika II 4 Da
Fond časova: 2P + 2V

Informatika II
FIST1PR Preduzetništvo i inovacije 4 Ne
Fond časova: 2P + 2V

Kako reagovati na promjene? Kako prilagođavati okolnosti sebi a ne samo se prilagođavati promjenama? Biznis ideja: nastanak, njegovanje, prezentacija i realizacija. Zašto više ne postoje klasični menadžment, već je to sve više preduzetnički menadžment.
Laboratorija: Izrada biznis plana!
FIST1WS Wall Street 4 Ne
Fond časova: 2P + 0V

Wall Street
FIST2IST Poslovni informacioni sistemi i tehnologije 6 Da
Fond časova: 3P+3V

Nema dodatnih informacija o predmetu
FIST1SJ Strani jezik 4 Ne
Fond časova: 2P+2V

Nema dodatnih informacija o predmetu

3. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
FIST2BP Baze podataka 8 Da
Fond časova: 4+4

Baze podataka su osnov za razvoj informacionih sistema. Baze podataka omogućavaju centralizovano i kontrolisano korišćenje podataka smještenih u računaru.
U okviru nastave na predmetu BAZE PODATAKA obuhvaćeno je projektovanje baze podataka, odnosno modeliranje poslovnih zahtjeva korišćenjem ERD dijagrama. Dalje, steći će se osnovno znanje SQL jezika nad bazama podataka. U tu svrhu ce se koristit Oraklov APEX program.
Cilj predmeta je ovladavanje neophodnih znanja iz oblasti baza podataka, a time i osnova za razvoj informacionih sistema.
FIST1JAVA JAVA 8 Da
Fond časova: 2+2

JAVA
FIST2MATEMAT Matematika 8 Ne
Fond časova: 4+4

Matematika je fundamentalna nauka. Njene primjene su neograničene i zastupljene u skoro svim naučnim i istraživačkim djelatnostima. Prisutna je u svim ćelijama društva. Matematika postoji i u nama samima.
U okviru nastave na predmetu Matematika obuhvaćeni su elemenati diferencijalnog i integralnog računa realne funkcije jedne realne promjenljive. Studenti će kroz primjere upoznati neke od primjena ovih matematičkih metoda u oblastima poslovanja, ekonomije i humanističkih nauka.
Cilj predmeta je savladavanje tehnika diferencijalnog i integralnog računa, a time i njihovo pravilno korišćenje u primjerima iz oblasti ekonomije, medicine, sociologije i drugih oblasti.
FIST2IEU Institucije Evropske unije 4 Ne
Fond časova: 2+2

Predmet je za cilj ima predstavljanje institucionalnog okvira Evropske unije, pokušaje njenog definisanja i potencijalne pravce razvoja uslijed pojave Nacrta Ustava odnosno Lisabonskog sporazuma. Studentima se predstavlja nastanak Evropske unije, njenih osnovnih institucija i njihovih nadležnosti . Institucije EU su tokom nepunih šest decenija značajno evoluirala u obliku, nadležnostima, oblicima rada i rezultatima. Pored institucionalnog širenja, EU se širila i geografski i u pogledu zajedničkih politika. Predmet treba da razjasni te promjene u profilu tela i pravilima igre unutar EU koji su omogućili da se proširi 6 na 27 članica i sa 3na skoro 30 zajedničkih politika. Fokus predavanja kursa je na institucionalnom razvoju Unije. Vježbe služe da razjasni logika institucionalne strukture Unije i njeni rezultati na nekim važnim poljima.
FIST2UM Umjetnost 4 Ne
Fond časova: 2+0

Nema dodatnih informacija o predmetu
FIST2SJ1 Strani jezik 4 Ne
Fond časova: 2+2

Kurs stranog jezika koji se položi u UDG Centru za strane jezike u toku semestra, vrjednuje se sa 4 kredita, kao izborni predmet.
FIST2GIS Geografski informacioni sistemi 6 Da
Fond časova: 2+2

Nema dodatnih informacija o predmetu
FIST2KK Korporativno komuniciranje 4 Ne
Fond časova: 2+2

Nema dodatnih informacija o predmetu

4. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
FIST2MM Međunarodni marketing 8 Da
Fond časova: 4P+2V

International Marketing is an introduction to the field of Marketing and its application in the global arena. For the student who plans a more advanced study in Marketing, this course will provide a firm foundation for further exploration. For the student who does not plan additional course work in Marketing, this course will provide an introductory survey to one of the few creative disciplines in the academic examination of Business. In this class we will study consumers, markets, and environments from the perspective of the international marketing manager. We will cover consumer behavior, marketing research, product management, and channels of distribution, pricing, advertising, and personal selling. If you would like to have a career making decisions in any of these areas- this class is for you.
FIST2UP Upravljanje projektima 6 Da
Fond časova: 2P+2V

Nema dodatnih informacija o predmetu
FIST2ADIS Analiza i dizajn informacionih sistema 8 Da
Fond časova: 4P+4V

Analiza i dizajn informacionih sistema je složen, izazovan i stimulativan organizacioni proces koji tim profesionalaca iz oblasi biznisa i informacionih sistema koriste za razvoj i odrzavanje informacionih sistema koji su zasnovani na računarskim tehnologijama. Iako nam prednosti informacionih tehnologija neprekidno obogaćuju naše mogućnosti, analiza i dizajn informacionih sistema je izvedena iz organizacione perspektive. Ovaj proces je namjenjen unapređenju organizacionih mogućnosti. Sistemi se izgrađuju i ponovo izgrađuju (rebuilt) zbog benefita organizacije.
Jedan važan rezultat analize i dizajna sistema jeste aplikativni softver. Ovo je softver dizajniran zbog podrške specifičnih funkcija organizacije, npr. administrativno poslovanje, platni sistem, analiza tržišta,...
FIST2SJ Strani jezik 4 Ne
Fond časova: 2P+2V

Nema dodatnih informacija o predmetu
FIST2SE4 Statistika i ekonometrija 4 Ne
Fond časova: 2P+1V

Nema dodatnih informacija o predmetu
FIST2PSE Ekonomska psihologija 4 Ne
Fond časova: 2P+0V

Kako objasniti psihologiju pojedinca i kolektiva u oblasti ekonomije? Da li je važan samo interes ili su važne i strasti; Odnos racionalnog i iracionalnog i uticaj na ekonomske akcije pojedinca i njegovo ponašanje.
FIST2EIR2 Ekonomija i razvoj II 4 Ne
Fond časova: 2P+1V

Nema dodatnih informacija o predmetu

5. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
FIST3UIT Upravljanje informacionim tehnologijama 8 Da
Fond časova: 2P+2V

Upravljanje Informacionim Tehnologijama obuhvata pitanja planiranja,
realizacije nabavke, instalacije, implementacije, ekploatacije, odrzavanja
i unapredjivanja, kao i analize efikasnosti i efektivnosti
(“benchmarking”) instalisanih (“in-sourced”), odnosno ugovorenih
(“out-sourced”, “cloud”) informacionih sistema. Posebno se razmatraju
razliciti organizacioni modeli IS u zavisnosti od zatecene i planirane
razvijenosti IT, velicine, znacaja, pozicije i menadzmenta odeljenja za
informatiku i upravljanje znanjem u organizaciji. Studenti koriste
iskustva stecena u predmetima: Upravljanje projektima, Poslovni
informacioni sitemi, Matematika i Analiza i dizajn Informacionih sistema.
Studenti vrse evaluaciju IT projekata kroz investicione, cost/benefit i
visekriterijumske modele.
FIST3WD Web dizajn 8 Da
Fond časova: 4P+2V

Milioni web dizajnera širom svijeta su danas u mogućnosti da ponude znanja koja su potrebna svakoj kompaniji. Termini kao što su HTML, CSS, JavaScript, PHP, JSP, FTP, Ajax i slični, postali su uobičajeni i veoma se koriste. Ipak, u susretu sa ljudima iz prakse, nije neobično čuti i ovo: „Zaista moram da naučim sve ovo, a toliko želim da napravim samo jedan web-sajt?“ Pa, možda i ne. Mnogi web-developeri se mogu pohvaliti poznavanjem svih pomenutih tehnika, ali se većina njih usko specijalizovala samo za pojedine (pravilno izabrane), dok ostale poznaju na bazičnom nivou, sa namjerom da ih usavrše, kada se pokaže mogućnost za praktičnu primjenu. To jeste ispravan pristup.
Stoga, na ovom predmetu fokus će biti postavljen na HTML (HyperText MarkUp Language), CSS (Cascading Style Sheet), i JavaScript, tehnike koje spadaju u tkz. “ front-end development“ nivo web dizajna, a sve one grade dobru osnovu za kasniji razvoj i učenje Internet programiranja i tehnika poput PHP-a, .NET-a, ColdFusion-a i sl.

Drugi zadatak ovog predmeta je da odgovori na pitanje kao zapravo Web radi, odnosno da pomogne razumijevanju pozadinskih tehnika i procesa koji su potrebni za funkcionisanje svakog web sajta, te da ponudi dobre praktične savjete i smjernice koje oblasti u web dizajnu je korisno dodatno usavršiti.

Časovi vježbi će gotovo u cjelosti biti praktičnog karaktera, a sva teorijska znanja biće upotpunjena određenim trikovima, vježbama i primjerima iz kodiranja. Tako će, nakon završenih predavanja i položenog ispita, svaki student moći samostalno da kreira sopstveni web-sajt, da isti postavi na Internet i, po potrebi, održava.
FIST3ST Savremene tehnologije 6 Da
Fond časova: 2P+2V

Nema dodatnih informacija o predmetu
FIST3JFR Javne finansije i razvoj 4 Ne
Fond časova: 2P+1V

Nema dodatnih informacija o predmetu
FIST3OR Računovodstvo I 8 Ne
Fond časova: 4P+4V

Nema dodatnih informacija o predmetu
FIST3EIIR Ekonomske ideje: istorija i razvoj 6 Ne
Fond časova: 2P+1V

Nema dodatnih informacija o predmetu
FIST3SJ1 Strani jezik 4 Ne
Fond časova: 2P+2V

Kurs stranog jezika koji se položi u UDG Centru za strane jezike u toku semestra, vrjednuje se sa 4 kredita, kao izborni predmet.
FIST3PM Preduzetnički menadžment 4 Ne
Fond časova: 1P+1V

Nema dodatnih informacija o predmetu

6. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
FIST3DM Informacioni sistemi za podršku odlučivanju 8 Da
Fond časova: 4P + 2V

Generalno pravilo je prilično jednostavno: u kompaniji, sve se svodi na ciljeve. Ako od direktora marketinga dobijete zadatak da obezbijedite više lojalnih kupaca, morate da shvatite kako to da uradite. Ili, ukoliko je rukovodiocu prodaje cilj povećanje prodaje na nekom specifičnom segmentu tržita, opet morate da znate šta je potrebno uraditi za ostvarenje takvog cilja. Slični primjeri su brojni. Da biste ispunili sve ovo, često je neophodno da odgovorite na pitanja, poput:

Koji kupci redovno traže iste proizvode?
Kojim linijama proizvoda raste prodaja, a kojima opada?
Da li su neki od proizvoda popularniji u određenim djelovima zemlje?
Koje linije proizvoda su sezonske?
...itd.

Ovakvi podaci se čuvaju u raznim formatima: relacionim bazama podataka, spreadsheetovima, raznim ERP i CRM rješenjima, različitim datotekama i dokumentima. Posledica takve raznovrsnosti je nepostojanje uniformiranosti podataka, a samim tim i nemogućnost efikasne analize istih. Upravo na ovom mjestu, koncept poslovne inteligencije (eng. Business Inteligence) se nameće kao rešenje problema, s obzirom da predstavlja skup alata za prikupljanje i integraciju podataka iz različitih izvora (Data Warehouse), pregled i analizu istih (OLAP), te njihovu distribuciju unutar kompanije. Osnovna svrha ovog koncepta je izgradnja kvalitetne informacione osnove za podršku odlučivanju, sa akcentom na domen donošenja strategijskih odluka.
FIST3KM Kompjuterske mreže 4 Da
Fond časova: 2P + 0V

Nema dodatnih informacija o predmetu
FIST3PZK Projekat za korisnika 10 Da
Fond časova: 2P + 4V

Nema dodatnih informacija o predmetu
FIST3DIPL Diplomski rad 8 Da
Fond časova: 0P + 8V

Nema dodatnih informacija o predmetu
FIST3SJ Strani jezik 4 Ne
Fond časova: 2P+2V

Nema dodatnih informacija o predmetu