Predmeti

FIST3PZK
Projekat za korisnika

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 10
Obavezan: Da
Fond časova: 2P + 4V
Modul: Softversko inženjerstvo

Angažovani predavači: