Predavači

Saradnik iz prakse
Sasa Adzic

Rođen je 28. 05. 1987. godine u Plužinama.

Matematičku gimnaziju je završio u Podgorici. Osnovne i specijalističke studije je završio na Prirodno-matematičkom fakultetu u Podgorici, smjer Računarske nauke. Sada je student master studija na istom smjeru.

U svom profesionalnom radu koristi veliki broj programskih alata i jezika kao što su Pascal, Delphi, C, C++, C#, Java, Prolog, Lisp, Visual Basic 6, Visual Basic .NET, PHP, Java Script, Matlab, Maple, Mathematica, HTML, XML, XSLT i UML. Intezivno koristi i sisteme za upravljanje bazama podataka: Oracle, Microsoft SQL, MySQL, PostgreSQL, PostGIS i Microsoft Access.

Od juna 2010 godine radi u Crnogorskom Telekomu kao pripravnik, zatim viši specijalista za razvoj, operacije, održavanje i testiranje T-Com billing sistema, kao vođa E-Business tima a sada kao ekspert za razvoj softvera.

Sasa Adzic
Kontakt podaci