Predavači

Saradnik
mr Jasna Pejović

Rođena 22.12.1977.godine u Podgorici.

Gimnaziju završila u Podgorici, prirodni smjer. Diplomirala 2002. godine na Prirodno matematičkom fakultetu u Podgorici, smjer „Računarske nauke“.
Magistrirala 2010 godine na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, smjer „Menadžment informacionih sistema“.

Od januara 2002 godine radi u Crnogorskom Telekomu, karijeru započinje kao programer, te učestvuje na brojnim projektima unutar kompanije kao ekspert ili vodja projekta.
Pocetkom 2006 godine preuzima prvu menadžersku poziciju, te krajem 2006 godine poziciju Direktora Sektora za Informacione Tehnologije, koju je obavljala do juna 2017.

Od Avgusta 2017 do Juna 2019 radi na direktorskim pozicijama u prodaji i marketingu Lovćen osiguranja.

U avgustu 2019 je osnovala preduzeće DigitalBee koje je posvećeno uspjehu pojedinaca ali i kompanija u digitalnom dobu, kroz pružanje konsultantskih usluga i programa edukacije. 

Jedan je od osnivača inovativnog startup-a Flourish, aplikacije koja razvija emocionalnu inteligenciju/meke vještine, a od februara 2022 je izvršna direktorka kompanije Flourish.

Podržava razvoj ženskog preduzetništva, preduzetništva mladih i razvoj startup zajednice u Crnoj Gori kao trener i mentor u projektima kao što su “Startup Aktivator", Awe Academy,..

 
Poseban akcenat u toku karijere stavlja na konstantno usavršavanje vještina, prije svega liderskih, izmedju ostalog pohadja Leadership Excellence Program u Berlinu, ESMT -European School of Management and Technology.

Od oktobra 2013 pohadja doktorske studije na Univerzitetu Donja Gorica.

Kao saradnik u nastavi je angažovana na dva predmeta "Projekat za korisnika"(FIST) i "Marketing III"(Vatel)


Medju objavljenim publikacijama ističu se:
FEMINICT - Rodna ravnopravnost i ICT u Crnoj Gori, 2008.
http://www.minmanj.gov.me/pretraga/110697/Ovdje-mozete-preuzeti-publikaciju-FEMINICT.html

Mirkovic, J., and L. Kascelan. "Data mart design for managing IT department in a telecommunications company." In MIPRO, 2012 Proceedings of the 35th International Convention, pp. 1635-1640. IEEE, 2012.
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?tp=&arnumber=6240913&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D6240913
Pero Bogojevic, Jasna Mirkovic „Mobilna Aplikacija Crnogorskog Telekoma“, 2014, „ IT 2014“ Zabljak
http://www.it.ac.me/zbornici/ZbornikIT14.pdf
Jasna Mirkovic, “Security risk and IT Protection”, Cyber Security Conference within InfoFest 2014,
http://ecesm.net/sites/default/files/Agenda%20for%205th%20ECESM%20Meeting%20and%20Infofest%20Conference.pdf

 

mr Jasna Pejović
Kontakt podaci