Predmeti

FIST2GIS
Geografski informacioni sistemi

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Modul: Softversko inženjerstvo

Angažovani predavači: