Predavači

Saradnik iz prakse
mr Mirko Petrovic

Mirko Petrović je rođen 1976 u Lazarevcu. Diplomirani inženjer informatike je postao 2001. godine na Vojno-tehničkoj akademiji u Beogradu. Magistarsku tezu pod nazivom: “Mogućnosti primene savremenih GIS tehnologija za uspostavljanje elektronskog sistema katastra nepokretnosti“ odbranio je 2009. godine na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu i stekao zvanje: Magistar tehničkih nauka, oblast organizacionih nauka za elektronsko poslovanje.

Član je radne grupe za tehnički okvir Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka od njenog osnivanja 2011. godine. Nacionalna infrastruktura geoprostornih podataka – NIGP (eng. National Spatial Data Infrastructure – NSDI) predstavlja integrisani sistem geoprostornih podataka, koji omogućava korisnicima da identifikuju i pristupe prostornim informacijama dobijenim iz različitih izvora, od lokalnog, preko nacionalnog do globalnog nivoa, na sveobuhvatan način.

Od 2002. se intenzivno bavi geografskim informacionim sistemima, učestvuje u realizaciji, a kasnije i vodi više različitih projekata primene GIS-a u evidencijama prostornih resursa, telekomunikacijama i u oblasti elektroskog katastra. Prati razvoj GIS-a i poznaje sledeće softverske pakete i tehnologije: ESRI ArcView, Avenue programski jezik, MapObject 3.2, Oracle spatial, Geomedia, QGIS, GML,Geoserver, itd.
Ostalo:

Majstorski kandidat u šahu, voli planinarenje.

Radovi objavljeni na konferencijama i u stručnim časopisima:

• Petrović, M., Caković, D., Rastović, G., Prodanović, R.:“Unapređenje poslovanja primenom geografskih informacionih sistema“, SYMORG Zlatibor, 2006.
• Prodanović, R, Petrović, M.,.:“Digitalni sertifikat: Nosilac zaštite u elektronskom poslovanju “, SYMORG Zlatibor, 2006
• Petrović, M., Caković, D., Rastović, G.:“Analize nad digitalnim modelom terena“ DQM Beograd, 2006.
• Petrović, M., Djokić, V., Stanojević, A.:“Mogućnosti Oracle tehnologija u razvoju geografskih informacionih sistema “, SYM-OP-IS 2010, Tara
• Petrović, M., Djokić, V., Jovanović, M.:“Oracle MapViewer – softverski alat za vizualizaciju geopodataka za web klijente“, YU INFO 2011, Kopaonik
• Petrović, M., Jovanović, M., Stanojević, A.:“Komparativna analiza najzastupljenijih sistema za upravljanje bazama podataka sa podrškom za prostorne tipove podataka“, SYM-OP-IS 2011, Zlatibor
• Petrović, M., Stanojević, A., Velaja, G.:“Application Open Source Object-Related Databases In The Modeling of Spatial data“, GeoINFO 2011, Kovačica
•Petrović,M.: “Modelovanje georeferenciranih podataka u katastru nepokretnosti primenom ISO 19100 serije standarda“, Vojnotehnički glasnik, vol 1/2010, Beograd, ISSN 0042-8469
•Jovanović, M., Starćević, D., Petrović, M.: “A Multimodal Approach to design of Aircraft Cockpit Displays“, JITA, vol 1/2011, ISSN 2233-0194
•Petrović, M., Đokić, V., Stanojević, A.:“Softverske tehnologije u implementaciji evidencije nepokretnosti“, Geodetska služba
2011, vol. 40, br. 114, str. 53-57

mr Mirko Petrovic