Predmeti

FIST1INF2
Informatika II

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2P + 2V
Modul: Softversko inženjerstvo
Informatika II

Angažovani predavači: