Predmeti

FIST3EIIR
Ekonomske ideje: istorija i razvoj

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Ne
Fond časova: 2P+1V
Modul: Digitalna transformacija

Angažovani predavači: