Predavači

Saradnik
dr Vojin Golubović

Kontakt: v.golubovic@udg.edu.me
Rođen je u Nikšiću, 12. decembra 1983. godine gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Ekonomski fakultet u Podgorici upisao je 2002. godine. Diplomirao je u januaru 2007. godine (smjer “Preduzetništvo i preduzetničke finansije”) sa temom "Dobrovoljni penzioni fondovi – značaj i zakon" (mentor: prof. dr Veselin Vukotić). Student je postdiplomskih studija na Ekonomskom fakultetu u Podgorici (smjer: Aktuarstvo), Univerzitet Crne Gore, kao i postdiplomskih studija “Preduzetnička ekonomija”na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, Univerzitet Donja Gorica.
Tokom 2008. boravio je dva mjeseca u Torontu gdje je pohađao Speaking English Language Program, School of Continuing Studies, University of Toronto, Canada (07-08/2008).
Školske 2009/2010. proveo je dva semestra kao visiting student na doktorskim studijama CERGE-EI, Prag, Češka (zajednički program Charles university- Prag i Češke akademije nauka).
Takođe je pohađao:
• Trening program – Building Sustainable Solutions for the Future’s - Pension Reform, BICON, SIDA, Štokholm, (09-10/2008)
• Školu za međunarodnu statistiku, Institut za strateške studije i projekcije i Monstat, Podgorica (10-12/2007)
• Školu opšte statistike, Institut za strateške studije i projekcije i Monstat, Podgorica (04-06/2007)
• Školu za investicione menadžere penzionih fondova, Komisija za hartije od vrijednosti, Podgorica (03-06/2006)

Od februara 2007. godine radi na Institutu za strateške studije i projekcije kao istraživač. Od septembra 2008. godine zaposlen je na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis kao saradnik na predmetu Biznis matematika. Autor je brojnih članaka u časopisu Biznis Montenegro.
Učestvovao je na više seminara i konferencija u zemlji i inostranstvu, od kojih su najznačajniji:
• Kriza i razvoj, Institut društvenih nauka, Beograd (2010)
• Exchange, specialization and property rights as a joint discovery process, Vernon L. Smith, dobitnik Nobelove nagrade iz ekonomije 2002. godine, CEGRE-EI, Prag (2010)
• Miločerski ekonomski forum, Udruženje ekonomista Crne Gore, Udruženje ekonomista Srbije, SOCIUS (2007, 2008, 2010)
• Social protection and social inclusion, Evropska Komisija, Brisel, (2008)
• How to Cope with Challenges of Marketing, Philip Kotler, Budva (2008).

Objavljeni radovi:
• “Potencijali industrije flaširanja voda u Crnoj Gori of industry for water bottling in Montenegro”, Preduzetnička ekonomija, Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije I biznis, UDG, Volume 15, Issue II, Maj 2008
• “Penzioni sistemi i kriza”, (2010), Kriza i razvoj 2010, Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, ISBN 978-86-7093-133-6, Maj 2010
Član je Udruženja ekonomista Crne Gore.

dr Vojin Golubović