Predmeti

FIST3JFR
Javne finansije i razvoj

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2P+1V
Modul: Digitalna transformacija

Angažovani predavači: