Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Milorad Katnić

Milorad Katnić rođen je 12. decembra 1977. godine u Podgorici, gdje je završio osnovno i srednje obrazovanje. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu, na smjeru „Preduzetništvo i preduzetničke finansije”. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore magistrirao je na temu „Analiza i pregled javnog duga”, 2005. godine, i odbranio doktorsku tezu „Državna potrošnja i ekonomski rast“, 2010. godine.

Nakon diplomiranja, od 2000. do aprila 2004. godine, radio je u Institutu za strateške studije i projekcije, kao istraživač i analitičar. U periodu od 2004-2010. godine, tri puta je biran na dužnost pomoćnika ministra finansija. Od 2010. do kraja 2012. godine obavljao je dužnost Ministra finansija u Vladi Crne Gore.

Kao predstavnik države bio je član Administrativnog savjeta Razvojne banke Savjeta Evrope i guverner u Svjetskoj banci-Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj i Evropskoj banci za obnovu i razvoj.

Nakon 2014. godine, profesionalnu karijeru je nastavio u bankarskom sektoru. Od jula 2014. do jula 2019. godine bio je predsjednik Odbora direktora Societe General banke Montenegro. U okviru Societe General grupe, od 2018. do 2019. godine bio je i član odbora direktora SKB banke u Sloveniji. Glavni izvršni direktor Podgoričke banke bio je u periodu od 2019. do 2020. godine. Godine 2020. osnovao je finansijsku instituciju Financial Solutions u kojoj obavlja dužnost predsjednika odbora direktora.

Vanredni je profesor na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis - Univerzitet Donja Gorica, na predmetima: „Međunarodna ekonomija“, „Javne finansije i ekonomski razvoj’’ i „Država i biznis”. Prethodno je bio gostujući predavač na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, na smjerovima Preduzetništvo i Međunarodna ekonomija. Izlagao je na prestižnijim univerzitetima poput: Harvard’s Kennedy School of Government; London School of Economics; The George Washington University’s i Elliott School of International Affairs, na teme globalne ekonomske krize i ekonomskog razvoja.

Autor je brojnih naučnih i stručnih radova u domaćim i stranim publikacijama u oblastima ekonomskog rasta, fiskalnih kriza, poreskih sistema, državne potrošnje. Učestvovao je na više stručnih konferencija i studijskih putovanja u zemlji i inostranstvu. Pohađao je brojne međunarodne programe usavršavanja, među kojima i J.F. Kennedy School of Government, Harvard.

Član je Obora za ekonomske nauke, demografiju i antropologiju, Crnogorske akademije nauka i mujetnosti-CANU i član međunarodne organizacije Monte Pelerin Society. Bio je član Centra mladih naučnika Crnogorske akademije nauka i umjetnosti.

 

5 najznačajnijih radova iz naučne oblasti:

 

dr Milorad Katnić