Predavači

Docent
Doc. dr Vladimir Kavarić

Doc. Dr Vladimir Kavaric je predavač na predmetu Konstitucionalna ekonomija na FME i FB od osnivanja UDG- a. Trenutno je CEO/ Managing partner u međunarodnoj konsultantskoj kući CROWE MNE i to od 2019. godine. U periodu 2017- 2019. radio kao KPMG, direktor. U periodu 2010 – 2016. godina obavljao je funkciju Ministra ekonomije u Vladi Crne Gore. Kao Ministar ekonomije, u Vladi Crne Gore u dva mandata, bio je zadužen za oblasti industrije, energetike, rudarstva, unutrašnje i međunarodne trgovine, regionalnog razvoja, energetske efikasnosti itd. Ovaj period su obilježili procesi restrukturiranje velikih industrijskih sistema u Crnoj Gori, izgradnja energetske infrastrukture (velikih energetskih objekata i projekata u oblasti proizvodnje i distribucije energije), usvajanje velikog broja međunarodnih standarda u više oblasti (industrija, energetika, rudarstvo, regionalni razvoj, međunarodne trgovine i sl.), kao i završetak pristupanja WTO i intenziviranje procesa EU integracija u predmetnim oblastima. Od 2007. godine, kada je od strane Skupštine Crne Gore izabran za Predsjednika Savjeta, Agencije za nadzor osiguranja do 2010. godine vodio je proces uspostavljanja i regulacije tržišta osiguranja u Crnoj Gori. U aprilu 2004. godine Vlada RCG izabrala ga za Sekretara Ministarstva Finansija Vlade RCG. Prije toga je bio Programski direktor, Centra za aplikativna istrazivanja i analize (2001- 2004), a neposredno poslije diplomiranja radio kao biznis konsultant i rukovodilac investicionog sektoru u Centru za preduzetništvo i ekonomski razvoj (1999- 2001).

 

Tokom dosadašnje karijere vodio je ili bio član većeg broja organa upravljanja u različitim privrednim društvima. Vodio je ili učestvovao u radu različitih vladinih komisija i savjeta. Bio je kopredsjednik više međuvladinih komisija (Crna Gora- Turska, Crna Gora- Rusija, Crna Gora- Azerbejdžan, Crna Gora – Srbija). Bio je clan predsjedništva KSCG, kao i Predsjednik KK Mornar.

 

Vodio je ili učestvovao u izradi preko 100 različitih projekata iz oblasti kojima se bavio. Najznačajniji projekti se odnose na makroekonomske politike, poslovno okruženje, energetiku, industriju, rudarstvo, međunarodnu trgovinu i regionalni razvoj. Realizovani su kroz donošenje brojnih zakona, uredbi, nacionalnih strategija, politika i akcionih planova (pored projekata koji su podrazumijevali investicije u konkretnu fizičku infrastrukturu).

 

Učestvovao na više stručnih konferencija i studijskih putovanja u zemlji i inostranstvu vezanih za institucionalni okvir (zakoni, regulacija itd.), makroekonomske politike, preduzetništvo i ekonomski razvoj.

 

Važniji radovi:

 

 

dr Vladimir Kavarić