Predmeti

FIST2ADIS
Analiza i dizajn informacionih sistema

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 4P+4V
Modul: Digitalna transformacija
Analiza i dizajn informacionih sistema je složen, izazovan i stimulativan organizacioni proces koji tim profesionalaca iz oblasi biznisa i informacionih sistema koriste za razvoj i odrzavanje informacionih sistema koji su zasnovani na računarskim tehnologijama. Iako nam prednosti informacionih tehnologija neprekidno obogaćuju naše mogućnosti, analiza i dizajn informacionih sistema je izvedena iz organizacione perspektive. Ovaj proces je namjenjen unapređenju organizacionih mogućnosti. Sistemi se izgrađuju i ponovo izgrađuju (rebuilt) zbog benefita organizacije.
Jedan važan rezultat analize i dizajna sistema jeste aplikativni softver. Ovo je softver dizajniran zbog podrške specifičnih funkcija organizacije, npr. administrativno poslovanje, platni sistem, analiza tržišta,...

Angažovani predavači: