Predavači

Asistent
mr Stevan Čakić

Stevan Čakić rođen je 3. avgusta 1993. godine u Podgorici. Završio je osnovnu školu „Vlado Milić“ i srednju elektrotehničku školu „Vaso Aligrudić“ u Podgorici. Završio je specijalističke studije(4 godine studije) na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta Crne Gore, smjer računarske nauke, i diplomirao na temu: Primjena alata Unity3D u oblasti proširene realnosti.
Po zavrsetku studija, Stevan je radio kao programer tri godine u kompanijama Coinis i Abago. Osim toga, radio je kao mentor mladjim programerima nakon dvije godine prakticnog iskustva. U tom periodu bio je na više konferencija u regionu i inostranstvu.
Od 2019. uključuje se na projekat Digitalne transformacije poljoprivrede i lanca snabdijevanja hranom u Crnoj Gori (DIPOL) kao istraživač kada i započinje njegov angažman na Univerzitetu Donja Gorica. U julu 2020. odbranio je magistarski rad pod nazivom "Kompjuterska vizija i mašinskog učenje sa primjenom na lanac snabdijevanja hranom".

mr Stevan Čakić