Predmeti

FIST3JFR
Javne finansije i razvoj

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2P+1V
Smjer: Opšti smjer

Angažovani predavači: