Predavači

Saradnik
Ivan Jovović

Ivan Jovović je rođen u Nikšiću 1998. godine. Završio je osnovnu školu "Ivan Vušović" i srednju školu Gimnazija "Stojan Cerović" u Nikšiću.
2017. godine upisao je Fakultet za Informacione Sisteme i Tehnologije na Univerzitetu Donja Gorica i diplomirao na istom univerzitetu 2021. godine. Diplomirao je sa temom: "Upotrebe Interneta Stvari u poljoprivredi". U toku studija radio je kao frontend developer za inostrane klijente.  Tokom studija ističe i osvajanje prvog mjesta na "Viral" hakatonu 2021. godine.

Nakon završetka studija nastavlja dalji akademski razvoj upisujući master studije "Vještačka Inteligencija" na istom univerzitetu i završava prvu godinu studija sa prosječnom ocjenom 9.94. Od januara 2022. godine angažovan je na univerzitetu kao istraživač pripravnik i radi u okviru projekata "Demeter", "AimHigh"  i "EuroCC".  Njegovi glavni interesi su u domenu AI ( vještačka inteligencija)  i Edge computing-a. Objavio je više istraživačkih radova na kojima je autor i koautor. 

 

Publikacije:

[1] I. Jovović, D. Babić, S. Čakić, T. Popović, S. Krčo and P. Knežević, "Face Mask Detection Based on Machine Learning and Edge Computing," 2022 21st International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH), 2022, https://ieeexplore.ieee.org/document/9751311

[2] D. Babic, I. Jovovic, T. Popovic, S. Cakic and L. Filipovic, "Detecting Pneumonia With TensorFlow and Convolutional Neural Networks," 2022 IEEE International Conference on Omni-layer Intelligent Systems (COINS), 2022, https://ieeexplore.ieee.org/document/9854948

[3] D. Babić, I. Jovović, T. Popović, N. Kovač and S. Čakić, "An Internet of Things System for Environmental Monitoring Based on ESP32 and Blynk," 2022 26th International Conference on Information Technology (IT), 2022, https://ieeexplore.ieee.org/document/9743538

[4] T. Popović, S. Krčo, N. Mišić, A. Martinović and I. Jovović, "Blockchain-Based Transparency and Data Provenance in the Wine Value Chain," 2022 26th International Conference on Information Technology (IT), 2022, https://ieeexplore.ieee.org/document/9743541

[5] S. Čakić, I. Jovović, J.Popović, T. Popović, “Primjena mobilnih aplikacija u poljoprivredi”, Viral Erasmus+ project, 2022. 

Ivan Jovović