Predmeti

FIST1JAVA
JAVA

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Modul: Opšti smjer
JAVA

Angažovani predavači: