Predmeti

FIST3DIPL
Diplomski rad

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 0P + 8V
Modul: Softversko inženjerstvo

Angažovani predavači: