Predmeti

FIST3SJ
Strani jezik

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2P+2V
Modul: Digitalna transformacija

Angažovani predavači: