Predavači

Saradnik
Tamara Radinović

Tamara Radinović je rođena 23.11.1984. godine u Podgorici. Završila je OŠ "Radojica Perović" u Podgorici i kao lučonoša upisala gimnaziju "Slobodan Škerović". Nakon završene Gimnazije, 2004. godine upisuje Filozofski fakultet, odsjek Engleski jezik i književnost u Nikšiću. Diplomirala je 2009. godine odbranivši Diplomski rad na temu "Verbs-Aspect" sa ocjenom 10.

Nakon završenih studija i stažiranja u trajanju od godinu dana, na temu „Teaching Writing Skills“, polaže stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnoj ustanovi sa ocjenom 10.

Od 2009. godine do danas, bavi se predavačkim radom, počevši od osnovno-školskog do visokog obrazovanja. Bila je angažovana kao profesor engleskog jezika u OŠ "Vladimir Nazor", OŠ "Štampar Makarije", Srednjoj stručnoj školi "Sergije Stanić", Srednjoj mašinskoj školi "Ivan Uskoković" i Školi stranih jezika i prevodilačkom birou "Double L". 

Od 2016. godine, radi kao profesor engleskog jezika na Univerzitetu Donja Gorica u okviru UDG Centra za strane jezike. Od juna 2017. godine obavlja dužnost izvršne direktorice UDG Centra za strane jezike. U toku svog dosadašnjeg rada uspješno je pohađala i završila brojne seminare, kurseve i treninge u vezi sa metodologijom nastave engleskog jezika i stekla sertifikate:

Jun, 2020 - Sertifikat “From texts to handouts and textbooks: Developing teaching materials for LSP” - Erasmus+ Project: Reforming Foreign Languages in Academia in Montenegro (ReFLAME).

Septembar, 2020 – Sertifikat “From foreign language teaching methodology to syllabus design” - Erasmus+ Project: Reforming Foreign Languages in Academia in Montenegro (ReFLAME).

Mart, 2022 – Sertifikat “Teaching Students with Disabilities” – Erasmus + Project: Reforming Foreign Languages in Academia in Montenegro (ReFlame).

Od 2019. godine, sa otvaranjem Turizam Konfucije Učionice na Univerzitetu Donja Gorica u saradnji sa Beijing Union Univerzitetom iz Pekinga, kao direktorica Konfucije Učionice koordinira organizaciju učenja kineskog jezika i raznih aktivnosti posvećenih Kini, poput važnih tradicionalnih kineskih festivala i predavanja o kineskoj kulturi.

Tamara Radinović