Predmeti

FIST3UIT
Upravljanje informacionim tehnologijama

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+2V
Modul: Digitalna transformacija

Upravljanje informacionim tehnologijama obuhvata pitanja planiranja, realizacije nabavke, instalacije, implementacije, ekploatacije, održavanja i unapredjivanja, kao i analize efikasnosti i efektivnosti informacionih sistema. Ovaj predmet suštinski adresira veoma aktuelnu tematiku digitalne transformacije koja se bavi uključivanjem digitalnih tehnologija u sve aspekte biznisa čime se u osnovi mijenja način vođenja i realizacije preduzeća, osnosno načina na koji se kreira nova vrijednost i isporučuje prema krajnjim korisnicima. Predmet daje osnovu za razumijevanje upravljanja informacionim tehnologijama u kontekstu kreiranja komparativne prednosti i kreiranja inovativnih rješenja. Kroz prizmu upravljanja informacionim tehnologijama, u predmetu se razmatraju elementi IT infrastrukture, upravljanje IT infrastrukturom i uslugama i ljudskim resursima. Kroz predmet se razmatra unapređivanje poslovnih procesa, elektronsko poslovanje, poslovne komunikacije i kolaboracija, kao i razvoj, nabavka novih i nadogradnja postojećih IT rješenja.​

 

Angažovani predavači: