Predmeti

FIST2IST
Poslovni informacioni sistemi i tehnologije

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 3P+3V
Modul: Digitalna transformacija

Angažovani predavači: