Predavači

Saradnik iz prakse
Srdjan Vujic

Diplomirao na Georgia Institute of Technology, u Atlanti, SAD 2002. godine na smjeru Elektronika i Telekomunikacije. Tokom studija kao član Future Track Team-a, učestvovao u dizajnu i implementaciji koncept hybrindnih vozila za Ford i General Motors. Kao Undergraduate Assistant učestvovao u implementaciji i podršci Informacionog sistema Univerziteta i time se uveo u svijet IT-a kojim se i danas profesionalno bavi.

Radeći u kompanijama u oblasti osiguranja, logistike, bankarstva i finansija imao je priliku da stekne široko IT iskustvo u oblastima : System i Network Administracija, IT Security, Internal IT Auditing, Project Managment, Web Application Dizajn i Programiranje, Full Database Administracija, Data Analiza, ETL i Poslovna Inteligencija. Trenutno radi na poziciji direktora informacionog sistema bankarsko-kreditne ustanove u Atlanti.

Srdjan Vujic