Predmeti

FIST3ST
Savremene tehnologije

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+2V
Modul: Softversko inženjerstvo

Angažovani predavači: