Predmeti

FIST2PRALG
Programiranje i algoritmi

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2P+1V
Modul: Digitalna transformacija

Ideja predmeta je da se studenti upoznaju sa organizacijom i načinom funkcionisanja računarskih sistema. Kroz ovaj predmet, student će se upoznati sa: osnovama računarskog hardvera i softvera, analizom performansi računarskih sistema, načinom reprezentacije i manipulacijom podacima, brojnim sistemima i osnovama računarske arhitekture. Sa sttudentima se obrađuju tipovi podataka, programske strukture, funkcije i procedure, kontrola toka. Predmet ima za cilj i da studente upozna sa naprednim modelovanjem podataka korišćenjem klasa i listi, kao i da razvije sposobnosti rješavanja problema uz pomoć algoritama i logičkog razmišljanja.

Osim predavanja, u toku predmeta obuhvaćeni su i aktivnosti rješavanja konkretnih problema putem definisanja algoritamskih rješenja, pisanjem programskog koda i testiranjem. Takođe, kroz predavanja studentima će se približiti uticaj tehnologije na prirodu čovjeka i filozofske aspekte u informatici.

Angažovani predavači: