Predmeti

FIST2UM
Umjetnost

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2+0
Smjer: Opšti smjer

Angažovani predavači: