Predmeti

FIST2SE4
Statistika i ekonometrija

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2P+1V
Modul: Softversko inženjerstvo

Angažovani predavači: