Predmeti

FIST5PP
Paralelno programiranje

Semestar: 9
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Modul: Vještačka inteligencija

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Govori o modelima i klasifikaciji paralelnih računara. 2. Analizira paralelne algoritme (složenost,efikasnost) i predviđa probleme komunikacije i sinhronizacije. 3. Prepozna mogućnost paralelizacije i njenih mogućnosti u zavisnosti od izbora modela (npr. konkurentan pristup). 4. Razvije paralelne algoritme za sortirane,FFT, permutacije, varijacije,...

Angažovani predavači: