Predmeti

FIST4OITS
Osnove IT sigurnosti

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Smjer: Zaštita podataka i sigurnost informacionih sistema

Angažovani predavači: