Predmeti

FIST2KK
Korporativno komuniciranje

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2+2
Smjer: Opšti smjer

Angažovani predavači: