Predavači

Saradnik iz prakse
mr Milica Jankovic

Milica Janković je rođena 09.10.1982. godine u Nikšiću, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju sa odličnim uspjehom. Uslijedio je upis Ekonomskog fakulteta, međutim, usled zaiteresovanosti za informacione tehologije, koja je bila prisutna i desetak godina unazad, ona vrlo brzo počinje radnu karijeru, angažujući se prvo u redakciji časopisa PC WORLD Mikro, a potom i u Centru za preduzetništvo i ekonomski razvoj (CEED) i Montenegro Biznis Alijansi (MBA). Osim brojnih novinskih članaka, u CEED i MBA objavljuje i nekoliko autorskih radova o trendovima i perspektivama razvoja informacionih tehnologija u Crnoj Gori. U međuvremenu, stiče Microsoft diplomu Administratora baza podataka (MSDBA sertifikat), i otpočinje razvoj privatne firme za razvoj proprietary informatičkih rješenja.

U 2014. godine završava magistarki program „Menadžment informacionih sistema“, odbranivši magistarski rad „Market basket analiza“ na Fakultetu za informacione sisteme i tehnologije, na Univerzitetu Donja Gorica, i završava sve ispite na magistarskom programu „Poslovna psihologija“ na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finanasije i biznis, istog Univerziteta. U januaru 2016. upisuje doktorske studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na smjeru „Informatika i računarstvo“, gdje trenutno radi na doktorskoj disertaciji.

Od novembra 2016. do januara 2019. godine radi na poziciji Generalnog direktora za elektronsku upravu i cyber bezbjednost u Ministarstvu javne uprave i obavlja funkciju Predsjednika Savjeta za informacionu bezbjednost koji je osnovala Vlada Crne Gore. U oktobru 2017. predstavljala je Crnu Goru kao tada najmlađu članicu NATO saveza, kao keynote speaker, na konferenciji NIAS Cyber Security Conference u Briselu.

Nakon toga, opet se angažuje u privatnoj firmi na poziciji Direktora inovacija i razvoja, gdje je i danas.

Od 2010. je angažovana na Fakultetu za informacione sisteme i tehnologije kao saradnik u nastavi na grupi informatičkih predmeta. 

Udata je i ima dvoje djece.

mr Milica Jankovic