Predavači

Docent
Doc. dr Milika Mirković

Rođen je u Nikšiću, 5. maja 1985. godine. Ekonomski fakultet na Univerzitetu Crne Gore je završio 2007. godine na smjeru “Preduzetništvo i preduzetničke finansije”. Nakon osnovnih studija upisao je postdiplomske studije “Preduzetnička ekonomija” na Fakultetu za međunarosnu ekonomiju, finansije i biznis na Univerzitetu Donja Gorica gdje je magistrirao 2012. godine. U julu 2020. godine je zavrsio doktorske studije "Međunarodna ekonomija" na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, Univerziteta Donja Gorica gdje je odbranio doktorski rad na temu „Jevrejska ekonomska misao“. Tokom školovanja je bio na dvomjesečnoj specijalizaciji u Univerzitetu u Torontu u Kanadi, jednogodišnoj spicijalizaciji kao student doktorskih studija u CERGE-EI u Pragu i dvomjesečnoj specijalizaciji na Xihua univerzitetu u Čengdu u Kini.

Od 2007. godine radi u Institutu za strateške studije i projekcije kao istraživač, a od 2008. godine je angažovan kao saradnik na Univerzitetu Donja Gorica. Učestvovao je u realizaciji preko četrdeset projekata iz oblasti makroekonomije, tržišta rada, socijalne politike i obrazovanja. Više puta je bio gostujući istraživač na ETH-KOF Institutu u Cirihu gdje je radio na modeliranju i projekcijama makroekonomskih pokazatelja za Crnu Goru. Tokom 2022 bio je gostujuci predavac na Toraigirovom univerzitetu u Pavlodaru u Kazahstanu.

Član je Odbora za ekonomske nauke, demografiju i antropologiju u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti. 

Učestvovao je na različitim konferencijama, seminarima i školama, među kojima su najznačajniji:

 • 1st International Conference “Rural youth and New Youth Guarantee”, Bresa, Italija (09/2022)
 • Estonian University of Life Sciences, Doctoral seminar of Chair of Rural Economics, Tartu, Estonija (07/2022)
  • Henan University - 4th HENU/INFER Workshop on Applied Macroeconomics, Kaifeng, Kina (06/2018)
  • Institute for Advanced Studies – 1st Vienna Workshop on Economic Forecasting, Beč, Austrija (02/2018)
  • 13th Annual BMDA Conference “Regional Innovations for Global Competitiveness”, Viljnus, Litvanija (05/2015)
  • Trening “How to Lecture on Adizes Methodology” Adizes Graduate School, Kaunas, Litvanija (06/2014)
  • ETF konferencija – Mapiranje politika i praksi u srednjem stručnom obrazovanju za socijalnu inkluziju i socijalnu koheziju u zemljama Zapadnog Balkana, Turskoj i Izraelu, Tel Aviv, Izrael (11/2013)
  • “Adizes theory and practice for the best business schools”, Adizes Graduate School, Sabancy University Istanbul, Turska (11/2013)
  • Visiting a model of sustainability - Green partnerships, Frajburg, Njemačka (10/2013)
  • “Lessons of the Euro-crisis – challenges to the Hungarian EU-policy”, Univerzitet Corvinus, Budimpešta, Mađarska (10/2012)
  • “VET for social inclusion in the Western Balkans and Turkey: towards regional actions, consultation workshop”, ETF, Torino, Italija (12/2011)
  • „Speaking English Language Program, School of Continuing Studies“, University of Toronto, Kanada (07-08/2008)
  • „IV Mizes seminar: Welfare Beyond the State“, Institut Bruno Leoni, Sestri Levante, Italija (10/2007)
  • X Ljetnja škola – ''Vienna and Chicago: Two schools of Free-Market Economics'', Institut za ekonomiju i socijalnu politiku, Beograd, Srbija (07/2007)

  Objavljeni radovi:

Knjige:

Jevrejska ekonomska misao, Institut za strateške studije i projekcije, 2022.

 

dr Milika Mirković