Predavači

Vanredni profesor
Prof. dr Nela Milošević

Poslije drugog razreda gimnazije u Kotoru, srednje obrazovanje je završila na Li Po Chun United World College u Hong Kongu. Uz stipendiju koja pokriva sve troškove školovanja 2004. godine upisala je matematički fakultet na Williams College u Americi, gjde je diplomirala u junu 2008. sa priznanjem magna cum laude i prosjekom 3.93 (od 4). Kao jedan od najboljih 5% studenata Amerike, od kraja treće godine studija član je Američkog akademskog društva Phi Beta Kappa.
Doktorirala je 06.10.2015. godine na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odbranivši doktorsku disertaciju "Analiza komutativnih prstena pridruživanjem simplicijalnih kompleksa". 

Član je udruženja MENSA Crna Gora.

Naučno-istraživački radovi

 • A. Kostić, N. Milošević, Z. Petrović, Note on the Cyclotomic Polynomial Topologically, Experimental Mathematics, 01 Nov 2019, DOI: 10.1080/10586458.2019.1680464
 • N. Milošević, Z. Petrović, Order Complex of Ideals in a Commutative Ring with Identity, Czechoslovak Mathematical Journal, Vol. 65, No. 4, pp 947-952, 2015 https://doi.org/10.1007/s10587-015-0219-9 
 • N. Milošević, Z. Petrović, Ideal Zero-Divisor Complex, Journal of Commutative Algebra, Number 2 (2017), 243-261 https://doi.org/10.1216/JCA-2017-9-2-243 
 • N. Milošević, Independence Complexes of Comaximal Graphs of Commutative Rings with Identity, Publications de l'Institut Mathematique, Publications de l'Institut Mathematique 98(112) (2015) 109-117 DOI: 10.2298/PIM150126018M
 • N. Milošević, Fermat's Last Theorem and the Rise of Algebraic Number Theory, MENSEC (2017)
 • N. Milošević, Kompleks presjeka ideala, Zbornik radova VI Simpozijum «Matematika i primene», Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu, (2016)
 • N. Milošević, Independence complexes of comaximal graphs of commutative rings, 5th Mathematical Conference of the Republic of Srpska, Trebinje (2015)
 • N. Milošević, Z. Petrović, Homology of Ideal Zero-Divisor Complex, 4th Mathematical Conference of the Republic of Srpska, Trebinje (2014) 

Naučno-istraživački projekti

 • ECOBIAS – Razvoj magistarskih studijskih programa u oblasti ekološkog monitoringa, Easmus + projekat
 • IESP – Jačanje internacionalizacije na univerzitetima u Crnoj Gori kroz efikasno strateško planiranje, Erasmus+, 2019-2022
 • Bilateralni naučno-istraživački projekat sa Slovenijom, Analiza algebarskih struktura pomoću diskretne teorije Morsa za simplicijalne komplekse, 2018-2020, rukovodilac na projektu 
 • COST Akcija, Mathematics for industry network (MI-NET), MC član 
 • MARDS, Monitoring and analysis of national systems and policies of doctoral education in Mongenegro and Albania and comparing with EU practices, Erasmus + projekat, član i učesnik na projektu
 • Digital Transformation of Agriculture and Food Supply Chain in Montenegro, član i učesnik na projektu
 • TagItWine - Pilot Project for Brand Protection and Anti.Counterfeiting in Wine Industry, član i učesnik na projektu
 • Diskretne strukture i dinamički modeli sa primjenama, Nacionalni naučno-istraživački projekat, Crna Gora, 2012-2014
 • Bilateralni naučno-istraživački projekat sa Institutom Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenija, 2013
 • Algebarska teorija brojeva, Matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2011
 • Invariant Metrics on SO(4) with Nonnegative Curvature, Mentor: Prof. K. Tapp, SMALL '06 Matematički ljetnji naučno-istraživački program na Williams College, 2006

OSTALO

 • Član Centra mladih naučnika i umjetnika Crnogorske akademije nauka i umjetnosti

 • Recenzent za časopis Discrete Mathematics, Algorithms and Applications (DMAA)

 • Recenzent za Mathematical Reviews, American Mathematical Society

 • Recenzent za Zentralblatt MATH

 • Volonter u NVU „Tinker“, autor Tinker Mozgaliza – radionica za djecu nižih razreda osnovn škole gdje kroz različite tipove zadataka djeca razvijaju logičko i analitičko razmišljanje, razvijaju pamćenje i koncentraciju.

 • Predstavnik za Crnu Goru Udruženja Kengur bez granica koje organizuje istoimeno matematičko takmičenje u preko 80 zemalja.

 • Sudski tumač za engleski jezik.

dr Nela Milošević